Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2014

2014: Mestna občina Celje objavila razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru 

Celje, 3. julij 2014 - Mestna občina Celje je 2. 7. 2014 objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra v Celju, katerega namen je trajnostna prenova stavb in s tem povečanje atraktivnosti mesta. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad stavb na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova fasad z elementi fasade, ki se je pričela po 1.4.2014 in bo dokončana najkasneje do 28.11.2014.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju. Vlogo na razpis lahko vloži upravičenec do sredstev ali upravnik, ki upravlja stavbo.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2014 zagotovila sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Dodeljene finančne spodbude znašajo 50 % vrednosti priznanih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 € na posamezno stavbo. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 na osnovi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2014.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 4.8.2014, investicija pa mora biti dokončana najkasneje do 28.11.2014.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Cankarjeva 8

 • Cankarjeva8-1
 • Cankarjeva8-2
 • Cankarjeva8-3
 • Cankarjeva8-4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: ATRIJ Celje d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: MD svetovanje d.o.o.
 • Višina investicije: 160.095,35 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 44.490,98 €


Ljubljanska 10 in Gledališki trg 8

 • Ljubljanska10Gledaliskitrg8-1
 • Ljubljanska10Gledaliskitrg8-2
 • Ljubljanska10Gledaliskitrg8-3
 • Ljubljanska10Gledaliskitrg8-4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: Supra-stan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Oder, podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
 • Višina investicije: 108.676,12 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 31.525,31 €


Savinjsko nabrežje 5

 • Savinjskonabrezje5-1
 • Savinjskonabrezje5-2
 • Savinjskonabrezje5-3
 • Savinjskonabrezje5-4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: ZIDARSTVO KNEZ Jani s.p.
 • Višina investicije: 47.967,42 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 23.983,71 €

IMEAS

170424 imeas rgb logo 2 s

Osnovni podatki o projektu:
 • Program: Interreg Alpine Space (Območje Alp)
 • Akronim projekta: IMEAS
 • Polno ime projekta: Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space
 • Trajanje projekta: 32 mesecev (01.11.2016 – 30.06.2019)
 • Proračun projekta: 2.146.210 € (sofinanciranje s strani ERDF 1.580.877 €)
 • Vodilni partner: Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija – IT)
 • Partnerstvo: 12 partnerjev iz 7 evropskih držav
 • Spletna stran projekta: http://www.alpine-space.eu/imeas
eschool

Nekaj skupnih številk projekta:
 • 41 sodelujočih šol,
 • 246 usposobljenih posameznikov,
 • 8 pilotnih aktivnosti,
 • 8 strateških in akcijskih načrtov.

Osnovni podatki o projektu:
 

Številka projekta: CE744 
Akronim projekta: Energy@School
Polno ime projekta: Energy@School: Energy Optimization and Behaviour Change into Schools of Central Europe 
Trajanje projekta: 36 mesecev 
Proračun: € 2.581.379,75 
Proračun MOC: € 174.981 (85 % sofinanciranje) 
Vodilni partner: Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna, Italija 
Partnerstvo: 12 partnerjev iz 7 evropskih držav 
Več informacij na spletni strani ENERGY@SCHOOL
eschool

Uspešen delovni sestanek partnerjev projekta Energy@School v Celju

Celje, 15. februar 2017 – Mestna občina Celje je kot članica projekta Energy@School v okviru EU programa Srednja Evropa od 31. januarja do 3. februarja 2017 skupaj z uradnim organizatorjem energetsko agencijo Kssena gostila več kot 50 partnerjev iz šestih držav. Na drugem delovnem sestanku so se udeleženci osredotočili tudi na praktične dopolnitve koncepta energetsko pametnih šol in s sodelujočimi celjskimi učitelji, vključenimi v projekt, preverili njihov predvideni obseg izobraževanja kot starejših energetskih skrbnikov.

Projektni partnerji so v okviru delovnega sestanka prva dva dni namenili vsebinskemu in tehničnemu vidiku izvedbe projektnega koncepta, ki bo vključeval razvoj metodologije za vzpostavitev energetsko pametnih šol kot tudi izvedbeni načrt za sodelujoče šole. Mestna občina Celje namerava v vseh sedmih sodelujočih osnovnih šolah vpeljati sistem merjenja rabe energije v realnem času, kot tudi izvesti več predvidenih investicij (menjava oken, luči, termostatskih ventilov ipd.) za izboljšanje same energetske učinkovitosti.

delovni1


Partnerji so na sestanku potrdili usmeritve razvoja izobraževalnih vsebin za vpeljavo energetskih skrbnikov v energetsko pametnih šolah. Mlajši energetski skrbniki (učenci) bodo deležni osnovnih napotkov o učinkoviti rabi energije, ki jih bodo predvidoma lahko spremljali preko posebej razvite aplikacije za pametne telefone oz. računalnike. Starejši skrbniki, učitelji, bodo v sklopu programa izobraževanj za energetske menedžerje pridobili oziroma nadgradili svoja znanja s področja učinkovite rabe energije, ki jih bodo s pomočjo svojih pedagoških izkušenj in mlajših energetskih skrbnikov širili med vse otroke in zaposlene na šoli.

V okviru terenskih aktivnosti so se partnerji najprej seznanili z dobrim sodelovanjem podjetja Merkscha in javnim podjetjem Energetika Celje, ki skrbi za daljinsko toplotno ogrevanje na območju Mestne občine Celje. Podjetje Merkscha v okviru svoje primarne dejavnosti obdelave in žaganja lesa za proizvodnjo furnirja potrebuje toploto za kuhanje oz. parjenje hlodovine in kasnejše sušenje furnirja. Skupaj z Energetiko Celje in Toplarno Celje so se pri zasnovi sistema daljinskega ogrevanja s toploto v Celju odločili za partnersko sodelovanje in za investicijo v novo večjo kotlovnico z učinkovitejšo kogeneracijo. Pri tem so zasledovali tako načelo ekonomske kot okoljske učinkovitosti in se odločili za nadgraditev zmogljivosti pridobivanja toplote iz biomase (lesni sekanci), ki je zaradi sistema podpor cenovno ugodna in ima z vidika rabe obnovljivih virov energije pozitiven učinek na celokupno bilanco OVE v MOC. Glede na potrebe po toploti predajo v sistem mestnega daljinskega ogrevanja s toploto do 10 MWh toplote, preostanek uporabijo za lastne potrebe oziroma za pridobivanje električne energije. Sledil je ogled OŠ Frana Roša v funkciji enega izmed večjih odjemalcev v sistemu daljinskega ogrevanja in sodelujoče šole v projektu. Dosedanje ukrepe učinkovitejšega ravnanja z energijo na šoli in ostalih javnih stavbah v MOC so predstavili ravnateljica OŠ Frana Roša ga. Mojca Kolin, vodja projekta Energy@School na MOC Anja Glušič in direktor Kssene Boštjan Krajnc. Po končanih ogledih je MOC vse projektne partnerje povabila v Pokrajinski muzej na ogled razstav Celeia - mesto pod mestom in Grofje celjski.

delovni2


V prihodnjih mesecih bo poudarek dela na razvoju metodologije energetsko pametnih šol in vsebinah izobraževanja skrbnikov ter izbiri najustreznejše izvedbe predvidenih investicij v opremo za učinkovitejšo rabo energije na šolah, kjer bo MOC vključila sedem svojih osnovnih šol.

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje