Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema mestni svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
   
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve. Skrbi tudi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira njeno delo. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
 10x10    
Za izvajanje upravnih nalog so kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovljeni naslednji organi občinske uprave:
 
   
V Mestni občini Celje deluje tudi neodvisna notranja revizija.
   
   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje