NADZORNI ODBOR

Člani Nadzornega odbora Mestne občine Celje:
10x10
 • mag. Sabina Lamut (predsednica)
 • Bojana Koren (podpredsednica)
 • Hana Fideršek
 • Robert Ivanuš
 • Mateja Pilko
 • Andreja Banič Zebec
 • Ksenija Senegačnik

 1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14)
 2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/19)
 3. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 168/20)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Priponka)

________________________________________________________________________________

NADZORNI ODBOR V MANDATNEM OBDOBJU 2022 - 2026: 

8. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 7. 12. 2023
 • Vabilo na 8. redno sejo Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 • Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 • Poročilo poročila o nadzornem pregledu Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2022
 • Poročilo o nadzornem pregledu Poročila o realizaciji Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2022 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2022
 • Poročilo o nadzornem pregledu poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje v letu 2022
 • Poročilo nadzornem pregledu javnih naročil za leto 2023
 • Program dela za leto 2024

7. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 16. 11. 2023

6. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 5. 10. 2023

5. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 22. 6. 2023
4. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 8. 6. 2023

3. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 18. 5. 2023

2. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 29. 3. 2023

1. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 27. 2. 2023NADZORNI ODBOR V MANDATNEM OBDOBJU 2018 - 2022: 
 1. 1. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 9. 1. 2019
 2. 2. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 23. 1. 2019
 3. 3. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 27. 2. 2019 
 4. 4. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 24. 4. 2019 
 5. 5. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 29. 5. 2019
 6. 6. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 12. 6. 2019
 7. 7. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 28. 6. 2019
 8. 8. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 25. 9. 2019
 9. 9. redna seja Nazdornega odbora mestne občine Celje dne 14. 11. 2019
 10. 10. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 16. 12. 2019
 11. 11. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 19. 2. 2020
 12. 12. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 24. 6. 2020
 13. 13. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 1. 10. 2020
 14. 1. dopisna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje od 3. 11. 2020 - 4. 11. 2020
 15. 14. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 16. 12. 2020
 16. 15. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 17. 2. 2021
 17. 16. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 21. 4. 2021
 18. 17. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 23. 6. 2021
 19. 18. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 6. 10. 2021
 20. 19. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 10. 11. 2021
 21. 20. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 8. 12. 2021
 22. 21. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 23. 2. 2022
 23. 22. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 13. 4. 2022
 24. 23. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 25. 5. 2022
 25. 24. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 14. 6. 2022
 26. 25. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 6. 7. 2022
 27. 26. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 23. 9. 2022
 28. 27. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 9. 11. 2022

________________________________________________________________________________

NADZORNI ODBOR V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018:
 1. 1. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 2. 2. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 3. 3. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 4. 4. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 5. 5. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 6. 6. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje 
 7. 1. dopisna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 8. 7. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 9. 8. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 10. 9. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 11. 10. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 12. 11. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 13. 2. dopisna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 14. 12. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 15. 13. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 16. 14. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 17. 15. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 18. 16. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 19. 17. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 20. 18. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 21. 19. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 22. 20. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 23. 21. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 24. 22. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 25. 23. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 26. 24. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 27. 25. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 28. 26. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 29. 27. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 30. 28. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 31. 29. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 32. 30. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje
 33. 31. redna seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje

 ________________________________________________________________________________

NADZORNI ODBOR V MANDATNEM OBDOBJU 2010 - 2014:

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu poslovanja v letu 2012 javnih podjetij, družb in zavodov, ki so v večinski lasti Mestne občine Celje oziroma je Mestna občina Celje njihova ustanoviteljica - 27. seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje z dne 15. 5. 2013 (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 – rebalans (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2013, Poročila o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2013 in Poročila o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2013 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2013 o opravljenem pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu poslovanja – zaključnih računov mestnih četrti in krajevnih skupnosti MOC za leto 2013 z dne 16. 4. 2014 - 37. seja Nadzornega odbora Mestne občine Celje (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu poslovanja v letu 2013 javnih podjetij, družb in zavodov, ki so v večinski lasti Mestne občine Celje oziroma je Mestna občina Celje njihova ustanoviteljica z dne 23. 5. 2014 - 38. redna seja NO MOC (pdf)

Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014 in Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za I. polletje 2014 (pdf)

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje