Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja

»Staro mestno jedro Celja bo leta 2020 živahen in udoben, raznolik, kreativen in samozavesten ter v kakovost usmerjen življenjski prostor.«

celje03727

V februarju 2015 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Strategijo razvoja starega mestnega jedra Celja, ki jo je Mestni marketing Mestne občine Celje pripravil skupaj s podjetjem CIMA Avstrija v sklopu projekta EPOUrban.

Glavni cilji strategije SMJ so:
 • spodbuditi zasebne investicije v centru mesta,
 • izboljšati srednje in dolgoročne pogoje za razvoj SMJ,
 • jasno pozicionirati SMJ,
 • predstaviti možnosti za boljšo uporabo nepremičnin,
 • izdelati predloge konkretnih ukrepov in projektov,
 • osnovati načrt za delo enote mestnega marketinga v Celju.

Mesto brezčasnega vrveža
Celje ponuja širok razpon kvalitetnih možnosti, ki jih redko najdemo v primerljivih mestih v Sloveniji in do neke mere tudi v sosednji Avstriji (Južna Koroška in Južna Štajerska). Tako je potrebno, da se razvije jasen profil SMJ in celotnega mesta, ki pomeni jasno razmejitev od ostalih mest v regiji. Upoštevajoč rezultate razprav, podatke pridobljene s pomočjo analiz, lokalne ter regionalne pogoje ter vizijo se predlaga pozicioniranje in znamčenje starega mestnega jedra Celja kot ''Mesto brezčasnega vrveža'', k čemur so naravnani tudi predlagani projekti.

V strategiji so se na podlagi statističnih podatkov in analiz opredeljeni in izoblikovani poslanstvo, vizija, strateški in specifični cilji.

Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi ustvari pogoje za privlačno in zanimivo mestno jedro za sožitje najrazličnejših uporabnikov in zasebnih ter poslovnih investitorjev.

Vizija: »Staro mestno jedro Celja bo leta 2020 živahen in udoben, raznolik, kreativen in samozavesten ter v kakovost usmerjen življenjski prostor.«

Osnovna strateška cilja strategije SMJ sta:
 • povečati pestrost ponudbe in
 • dvigniti kakovost bivanja v SMJ.

Mestnivrvež GK

Specifični cilji strategije SMJpo posameznih področjih so:
 • na področje maloprodaje postati storitveno usmerjeno nakupovalno mesto v Savinjski regiji,
 • na področju turizma postati kulinarični biser na vplivnem območju,
 • na področju kulture postati zgodovinski dragulj regije Alpe-Jadran,
 • na področju urbanega razvoja postati udobna dnevna soba vseh prebivalcev Celja.

Na temeljih prispevkov udeležencev različnih razprav ter priporočilih in predlogih podjetja CIMA je predlagana izvedba 12 glavnih projektov za trajnostni razvoj SMJ. Projekti vplivajo na pozicioniranje starega mestnega jedra in na doseganje strateških in specifičnih ciljev ter so različni tako glede ročnosti kot finančne in organizacijske zahtevnosti. Učinke pričakujemo v 3-5 letih, natančno pa bodo finančno in terminsko ovrednoteni vsak posebej v okviru proračunskih in ostalih zmožnosti za izvedbo.

Poleg glavnih projektov je v akcijskem načrtu za leto 2015 predvidenih 10 aktivnosti na področjih internega dela, komunikacije in kvalifikacije, marketinga nepremičnin in skupnega oglaševanja. Aktivnosti – kratkoročni projekti so smiselno povezani s predlaganimi glavnimi projekti in tudi vplivajo tako na strateške cilje kot tudi specifične cilje posameznih sektorjev vse s ciljem trajnostne izvedbe strategije razvoja SMJ.

Strategija razvoja SMJ je usklajena tudi s strategijo gospodarstva MOC kot eden izmed ukrepov.

Tadeja

Tadeja Falnoga, mestna menedžerka


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje