OBJEKTI V LASTI MOC

Mestna občina Celje si prizadeva, da so dvorane in objekti v njeni lasti pod jasnimi in ugodnimi pogoji dostopni čim širši javnosti.

Dvorane Narodnega doma
Narodni dom ima tako kot v preteklosti tudi danes značaj kulturnega doma, v katerem se odvijajo številne prireditve, koncerti, poslovna in strokovna srečanja, okrogle mize ter seje Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles.Mestna občina Celje skrbi, da so dvorane Narodnega doma urejene in dostopne čim večjemu številu občanov, društev, različnih institucij in organizacij ter si želi, da bi Narodni dom tudi v prihodnje živel kot središče kulturnega dogajanja v Mestni občini Celje.
 
Kapaciteta dvoran Naslov in kontakt
velika dvorana:
do 260 sedežev (z balkonom)

zgornja stranska dvorana:
do 50 sedežev

spodnja stranska dvorana:
do 60 sedežev

sejna soba:
do 30 sedežev
Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje

Kontaktna oseba:
Mojca Grušovnik Andrić
tel: 03 42 65 658
e-pošta: mojca.grusovnikandric@celje.si 
Oprema dvoran
Osnovno govorniško ozvočenje (velika dvorana):
  • 3x stoječi mikrofon
  • 3x brezžični mikrofon
  • 2x naglavni mikrofon
Osnovni stranski odrski reflektorji (beli)
Klavir (velika dvorana)
Projektor in platno (v vseh dvoranah in sejni sobi)
Prenosni računalnik
Zborovski praktikabli (velika dvorana)


Ostali objekti v lasti MOC
Celjski dom Pravilnik o najemu javnih objektov v lasti MOC:
Javni poziv za najem objektov:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje