Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ŽUPAN

Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje
 
Tajništvo 


Kabinet župana 
tel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov:kabinet-zupana@celje.si
   
Bojan Šrot je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. Na lokalnih volitvah leta 2018 so mu volivci zaupali že šesti mandat. Od leta 2006 funkcijo opravlja nepoklicno. V letih njegovega županovanja se Celje lahko pohvali z velikim napredkom na domala vseh področjih. S hitrim in vsestranskim razvojem Celje svoj položaj utrjuje tudi na evropskem zemljevidu.

Bojan Šrot se je rodil leta 1960 v Celju kot najmlajši od treh sinov. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Celju, po uspešno zaključeni maturi pa je nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral. V času študija se je aktivno ukvarjal z alpinizmom in imel status vrhunskega športnika. Bil je član več alpinističnih odprav, od tega trikrat v Himalaji in Karakorumu.

Po diplomi na univerzi se je leta 1985 zaposlil na takratnem Temeljnem sodišču v Celju, kjer je leta 1989 opravil pravosodni izpit. Do leta 1991 je bil zaposlen kot sodnik na sodišču v Šmarju pri Jelšah, jeseni 1991 pa je odprl svojo odvetniško pisarno. Leta 1997 se je kot državni sekretar zaposlil na Ministrstvu za pravosodje RS, bil namestnik ministra za pravosodje in pokrival področje pravosodne uprave. Od 17. novembra 2007 do 24. marca 2009 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke. V letu 2018 je ustanovil svojo stranko, Celjsko županovo listo, s katero je kandidiral na lokalnih volitvah.Projekti, ki so v zadnjem desetletju pomembno vplivali na razvoj mesta, so bili primarno usmerjeni v področje ekologije, varovanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turizma ter druga investicijska in razvojna področja delovanja mesta. Med najbolj prepoznavne projekte sodijo izgradnja Centralne čistilne naprave z nadgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema, gradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in Toplarne Celje, obnova Starega gradu Celje, revitalizacija Šmartinskega jezera, prenova Knežjega dvora, izgradnja športne infrastrukture in Hotela Celjska koča, celovita prenova starega mestnega jedra, Tehnopark Celje, vzpostavitev mestnega potniškega prometa (Celebus) in sistema izposoje koles (KolesCE) ter drugi …

V času njegovega županovanja Mestna občina Celje veliko napora vlaga v pridobivanje sredstev iz evropskih skladov in z njihovo pomočjo uresničuje številne projekte, ki pomembno prispevajo k razvoju mesta.

Bojan Šrot: »Mesto potrebuje uravnotežen, trajnostni razvoj na vseh področjih in na vseh območjih, da bi lahko sedanjim in prihodnjim generacijam omogočilo kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese lokalnega okolja. V prihodnjem obdobju bo Mestna občina Celje s pomembnimi trajnostnimi naložbami, tudi s pomočjo evropskih sredstev, pomembno prispevala k boljši kakovosti bivanja v Celju in okolici. Veliko pozornosti bo še naprej usmerjala v ustvarjanje energetsko učinkovite družbe, varstvo okolja in trajnostne rešitve. Lokalna skupnost mora biti zgled in med ljudmi širiti zavest, da je skrb za okolje vrednota in odgovornost vseh. Med pomembnimi prioritetami ostajajo tudi kulturna dediščina, skrb za mlade in starejše prebivalce mesta ter ustvarjanje podpornega okolja za uspešen razvoj gospodarstva.«


Kabinet župana

Pomembni projekti:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje