Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKUPartizanska cesta


 • 1000
 • 1001
 • 1002
 • 12
 • 13
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 31
 • 32
 • 34
 • 36
 • 39
 • 39a
 • 40
 • 41
 • 48aSplošno o Splavarjevi brvi

 • 15
 • 15b
 • 2
 • 25
 • 26
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 301
 • 5
 • 5a
 • 6
 • 6b
 • IMG_8297
 • IMG_8586Savinjsko nabrežje

 • 10
 • 14
 • 21
 • 22
 • 4
 • 6
 • 73
 • 74
 • 77Avtor fotografij: Rajko Vodišek
EPOurban - aktivnosti v letu 2013

Akademija projekta EPOurban v Leipzigu (Nemčija), 2. - 4. december 2013

Celje, 11. december 2013 – Prejšnji teden je v Leipzigu v Nemčiji potekala Akademija projekta EPOurban, ki je bila organizirana s strani dveh podobnih projektov, projekta EPOurban in projekta URBACT – CSI Europe. Na akademiji so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela, ki jih je predstavila tudi Mestna občina Celje.

Prvo mednarodno EPOurban Akademijo sta organizirala projektni partner Aufbauwerk Region Leipzig GmbH in vodilni partner projekta EPOurban mesto Leipzig. Ključna področja akademije so bila inovativni strateški pristopi za motiviranje in vključevanje privatnih lastnikov zgradb v procese reurbanizacije mestnih jeder, energetsko učinkovite prenove zgradb, možni alternativni instrumenti sofinanciranja takšnih obnov in ideje kako uporabiti različne pristope za drugačno uporabo (praznih) zgradb ter tako zagotoviti ekonomsko  vzdržnost in učinkovitost prenov.

1-slika
V času tridnevnega dogodka smo posamezni projektni partnerji izmenjali in predstavili dosedanje izkušnje mest pri delu z zgradbami v prvi pilotski fazi. Rezultate prve pilotske faze bomo uporabili za boljše delo v drugi pilotski fazi pri delu z drugim paketom zgradb. V projekt EPOurban je vključenih devet partnerjev iz mest Leipzig (Nemčija), Sopot (Poljska), Praga (Češka), Celje (Slovenija), Bolzano (Italija), Bratislava (Slovaška) in regionalna razvojna agencija Voitsberg (Avstrija) z občinama Koflach, Baernbach in Voitsberg. Mesta se ukvarjajo z vključevanjem zasebnih lastnikov v procese prenove zgradb preko nudenja svetovalne storitve.  Academia Istropolitana Nova (Slovaška) sodeluje v projektu kot znanstveni partner.

2-slika
Prva EPOurban Akademija je združila vsebino dveh mednarodnih projektov – EPOurban projekt in projekt  URBACT CSI Europe pod nazivom celotnega dogodka »Leipzig - priročnik za nove strategije mest«. Projekt URBACT CSI Europe se ukvarja z možnostjo vzpostavitve različnih finančnih skladov za urbani razvoj mest. Kombinacija dogodkov obeh projektov je omogočila izmenjavo izkušenj in razpravo o novih, alternativnih strategijah za prenove in oživljanje mest. Oba projekta sta imela koristi od izmenjave in tako na najboljši način naslovila širše občinstvo.

3-slika
EPOurban projekt, ki ga izvaja Mestna občina Celje omogoča vključevanja privatnih lastnikov stanovanjskih objektov v starem mestnem jedru v proces mestnega prestrukturiranja (obnove fasad…). Osnovni namen projekta je ozaveščanje in spodbujanje privatnih lastnikov zgradb v starem mestnem jedru za prenove teh zgradb. V okviru projekta bo vzpostavljena ekipa notranjih in zunanjih svetovalcev, ki bo skozi svetovanje privatnim lastnikom izdelala akcijske načrte prenove 27 zgradb in sicer za arhitekturno usklajene in finančno vzdržne obnove. Projekt se izvaja v okviru programa Central Europe in je sofinanciran iz EU sredstev. Skupna vrednost projekta, ki je torej financiran s strani Eu sredstev, za MOC znaša 240.000 €. Trenutno je formirana svetovalna skupina 14 notranjih in zunanjih svetovalcev, ki je pričela delati akcijske načrte za posamezne zgradbe. V prvi fazi svetovanja bomo obdelali 13 zgradb do februarja 2014 in nato še 14 zgradb v drugi fazi.

Za nadaljevanje dela v starem mestnem jedru v Celju v prihodnosti so bile pomembne naslednje vsebine iz akademije:

-          energetsko učinkovite prenove zgradb, ki so zaščitene kot kulturna dediščina
-          iskanje alternativnih finančnih inštrumentov za sofinanciranje obnov privatnih lastnikov
-          vzpostavitev trajnostnega sistema svetovanja po zaključku projekta
-          iskanje novih konceptov za prazna stanovanja in prazne lokale
-          večja promocija projekta in svetovalnih storitev, ki jih projekt nudi ter
-          intenzivna razprava v političnih krogih o potrebnih prenovah.

4-slika
Pred zaključkom EPOurban projekta v novembru 2014 bo organizirana druga akademija, kjer bomo ocenili delo v drugi pilotski fazi. Na osnovi izkušenj pilotskih faz bo narejeno orodje in vzpostavljena politika, ki jo bodo lahko za namene svetovanja privatnim lastnikom uporabljala ostala evropska mesta.

 • 010
 • 020
 • 025
 • 044Delovno srečanje projektnih partnerjev projekta EPOurban v Bolzanu (Italija), 22. in 23. april 2013

Celje, april 2013 – od 22. do 23. aprila 2013 je v mestu Bolzano v Italiji potekal delovni sestanek projektnih partnerjev, v okviru tega pa je potekalo tudi srečanje nadzornega odbora projekta. Na delovnem sestanku so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela na področju opredelitve lokalnih in nacionalnih pogojev za prenove zgradb in potreb po svetovanju privatnim lastnikom. Ogledali smo si primer ciljnega območja mesta Bolzano, ki je predmet projekta v tem mestu. Drugi dan je bilo predstavljeno delo, ki nas čaka v prihodnosti projekta na področju pilotskega svetovanja za zgradbe, potrebne obnov.

V mestu Bolzano v Italiji  je bilo organizirano delovno srečanje projektnih partnerjev projekta EPOurban. Na začetku so bile podane osnovne informacije o poteku projekta, o izvedbi dosedanjih aktivnosti ter načrt aktivnosti, ki nas čakajo v prihodnosti. V nadaljevanju je projektni partner iz Slovaške predstavil dosedanje delo na področju opredelitve lokalnih in nacionalnih pogojev ter potreb po svetovanju ter delovne verzije končnih poročil. Predstavljeni so bili statistični podatki držav in vključenih mest ter obstoječe nacionalne zakonodaje.  Dotaknili smo se ekonomske analize trga nepremičnin in obstoječih produktov, zakonodajne situacije in ostalih socialnih ter kulturnih pogojev.

Zbrani podatki so pomembni za razumevanje problemov s katerimi se srečujemo pri obnovah zgradb in iskanju načinov za stimuliranje privatnih lastnikov za te obnove ter vzpostavitvi sistemov svetovanja privatnim lastnikom. Analiza podatkov in njihova primerjava med mesti je pokazala, da obstajajo med mesti projektnih partnerjev razlike, bistveni problemi pri prenovah pa so nekako podobni v vseh mestih. Izpostavimo lahko pomanjkanje interesa privatnih lastnikov za obnove, njihova šibka ekonomska moč, slaba komunikacija med občino in privatnimi lastniki ter zapletena zakonodaja.V nadaljevanju so bili predstavljeni pogoji za organiziranje svetovalnih skupin po posameznih mestih, ki bodo svetovali na primeru pilotskih zgradb privatnim lastnikom glede obnov. Narejene so bile analize obstoječih svetovalnih sistemov in potreb privatnih lastnikov po uporabi takšnega svetovanja, opredeljene so posamezne zahteve oz. merila za vzpostavitev novih – EPOurban svetovalnih sistemov ter potrebe in zahteve posameznih mest za svetovanje.
 SL3  V zadnjem delu predstavitve je bil prikazan koncept bodočega svetovanja. Svetovalne skupine bodo sestavljene iz EPOurban managerja, ljudi zaposlenih na občini, ki so vključeni v projekt kot člani internih projektnih skupin in zunanjih expertov – svetovalcev. Način in izvedba svetovanja bo po mestih različna s skupnim rezultatom – izdelava konkretnih akcijskih načrtov za obnove pilotskih zgradb.

Zaradi razlik v obravnavanih območjih posameznih mest smo se projektni partnerji organizirali za nadaljnje delo v skupine po vsebini sorodnih mest. Skupine mest so Celje in Sopot, Leipzig in Voitsberg, Bratislava in Praga ter kot samostojna skupina mesto Bolzano. Izmenjave dela, izkušenj in znanj bodo potekale bolj intenzivno znotraj omenjenih skupin. Dogovorili smo se, da projektni parter iz Slovaške pošlje osnutke končnih poročil v pregled vsem projektnim partnerjem. 

V popoldanskem delu sestanka so bile predstavljene trenutne in prihodnje aktivnosti v mestih Praga, Bolzano in Celje.  Nato je bil organiziran strokovni ogled ulic in zgradb mesta Bolzano, ki spadajo v ciljno območje projekta. V centru mesta Bolzano so v večini stare zgradbe. Velik del teh zgradb je obnovljenih. Trenutno delajo intenzivno na energetskih prenovah teh in ostalih zgradb. Na ta način želijo zagotoviti interes privatnih lastnikov za obnove in atraktivnost mesta, ki je precej obiskano od turistov.

Drugi dan je projektni partner iz Avstrije predstavil osnovne ideje glede izvedbe pilotskega svetovanja v posameznih mestih. Glede na različne potrebe in pristope posameznih mest smo se dogovorili, da posamezni projektni partnerji pripravijo kratek opis aktivnosti, kot jih oni vidijo. Te bodo nato projektni vodja in partner iz Avstrije združili v celovit seznam potrebnih aktivnosti na nivoju projekta.
 SL4 
V Mestni občini Celje smo v sklopu projekta izbrali 26 pilotskih zgradb iz območja starega mestnega jedra, ki bi jih bilo potrebno prioritetno obnoviti. Te zgradbe bomo obravnavali v okviru projekta z svetovalno skupino. Zunanje svetovalce bomo izbirali preko postopka javnega naročanja.

Na koncu srečanja smo se dogovorili za okvirni termin načrtovane prve EPO Akademije v novembru 2013.


IMG 5344-s

     

 • Glavni_trg_4
 • Gledaliski_trg_8
 • Gosposka_ulica_1
 • Gosposka_ulica_21
 • Gosposka_ulica_5
 • Gosposka_ulica_9
 • Krekov_trg_3
 • Na_Okopih_13
 • Presernova_ulica_4
 • Razlagova_ulica_7
 • Savinjska_ulica_1
 • Stanetova_ulica_4
 • Vodnikova_ulica_7
 • Vodnikova_ulica_9
 • Cankarjeva_ulica_8
 • Glavni_trg_10
 • Glavni_trg_5
 • Glavni_trg_6
 • Glavni_trg_7
 • Glavni_trg_8
 • Kocenova_ulica_2
 • Lilekova_ulica_5
 • Ljubljanska_ulica_10
 • Presernova ulica_9
 • Presernova_ulica_11
 • Stanetova_ulica_18

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje