Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

logo


Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar

Mestna občina Celje je v septembru 2018 na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) vložila vlogo za operacijo Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar.Vloga je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje operacije je enaka višini zagotovljenih sredstev, zato je operacija bila izbrana za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako od Ministrstva za infrastrukturo v letu 2019 prejela 81.680,00 EUR nepovratnih sredstev za izbrano operacijo. V decembru 2018 smo iz MZI prejeli sklep o sofinanciranju operacije.

Osnovni namen investicije je postavitev 4 postaj javnega sistema izposoje koles, s tem povečati delež kolesarjenja v mestu in tako zmanjšanja emisije nevarnih snovi v zraku in toplogrednih plinov v zrak v centru mesta ter s tem vplivati na izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev v mestu.

Postavitev postaj zajema ureditev štirih postaj za izposojo koles s po 10 priklopnimi mesti in nakup 40 električnih koles. Postaje so umeščene ob pomembnejše generatorje prometa in od njih niso oddaljene več kot 150 m, obenem pa so več kot 200 m oddaljene od drugih postaj.

Vrednost celotnega projekta znaša 228.029,56 EUR od tega je sofinancirano 81.680,00 EUR, kar znaša 35,82 odstotkov. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Mestna občina Celje bo v spomladanskih mesecih 2019 začela izvajati investicijo, ki bo končana predvidoma jeseni istega leta.

4nove

Izvedba investicije: 2019
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 228.029,56 EUR
Kvota evropskega financiranja: 81.680,00 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba investicije: Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Javni mestni potniški promet

Na Bežigrajski cesti v Celju je 24. januarja 2019 potekala otvoritev Polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas – CNG). Gre za prvo CNG polnilno postajo v Celju in peto v Sloveniji. Otvoritev obenem pomeni tudi začetek vzpostavitve javnega mestnega potniškega prometa v Celju. Avtobusi, ki vozijo na petih linijah se imenujejo CELEBUS.

Vse pomembne informacije najdete TUKAJ .
Informacije za novinarje so dostopne TUKAJ .

Preberi več

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje si želi izboljšati povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem, s čimer se bodo zmanjšali prometni zastoji, izboljšala kakovost življenjskega prostora v urbanih območjih in povečala prometna varnost. Cilj ureditve mreže kolesarskih povezav je vzpostavitev privlačnega in varnega kolesarskega omrežja na območju občine do leta 2022, dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Investicija, ki predvideva približno 30 kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu in ustrezno servisno opremo, je ocenjena na 2,4 milijona EUR, občina pa pričakuje nepovratna sredstva v višini 1,4 milijona EUR s strani evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna.

Park and Ride

Eden od ukrepov za zmanjšanje prometa v mestnem središču je tudi uvedba sistema P+R na Ulici XIV. divizije. Na tej lokaciji bo Mestna občina Celje uredila funkcionalno površino, ki bo uporabnikom omogočala ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa in plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles, na parkirišču pa varovana pokrita kolesarnica in osem parkirnih mest za avtodome z vso potrebno opremo. Ocena celotne vrednosti projekta znaša približno 360.000 EUR, ob uspešni prijavi bo občina zanj dobila nepovratna sredstva iz evropskega Kohezijskega sklada.

Parkirišče kjer bo vzpostavljen sistem ParkRide

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje