Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Javni mestni potniški promet

Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa. Eden od ukrepov je tudi uvedba javnega avtobusnega mestnega potniškega prometa, ki bo izboljšal mobilnost v Celju in posledično zmanjšal potrebo po uporabi osebnih motornih vozil. Občina je kupila deset srednje velikih avtobusov, ki imajo do 33 sedežev. Javni potniški promet bo vzpostavljen v začetku prihodnjega leta, ko bo v naselju Trnovlje zgrajena tudi polnilna postaja za avtobuse in ostala vozila na stisnjen zemeljski plin. Pogodbena vrednost za izvedbo teh del je nekaj več kot 1 milijon EUR, od tega je 20 odstotkov evropskega sofinanciranja.

Za potrebe javnega potniškega prometa se prenavlja oziroma gradi tudi dvajset avtobusnih postajališč in pripadajoča infrastruktura. Na obstoječih avtobusnih postajališčih bomo postavili 17 nadstrešnic, tri avtobusna postajališča pa bomo postavili na novo. Eko sklad je Mestni občini Celje za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin namenil nekaj več kot 922.000 EUR nepovratnih sredstev. Celotna investicija bo znašala 1.152.600 EUR.

Novi celjski avtobusi

Takšna bo polnilnica za celjske avtobuse

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje si želi izboljšati povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem, s čimer se bodo zmanjšali prometni zastoji, izboljšala kakovost življenjskega prostora v urbanih območjih in povečala prometna varnost. Cilj ureditve mreže kolesarskih povezav je vzpostavitev privlačnega in varnega kolesarskega omrežja na območju občine do leta 2022, dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Investicija, ki predvideva približno 30 kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu in ustrezno servisno opremo, je ocenjena na 2,4 milijona EUR, občina pa pričakuje nepovratna sredstva s strani evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna.

Park and Ride

Eden od ukrepov za zmanjšanje prometa v mestnem središču je tudi uvedba sistema P+R na Ulici XIV. divizije. Na tej lokaciji bo Mestna občina Celje uredila funkcionalno površino, ki bo uporabnikom omogočala ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa in plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles, na parkirišču pa varovana pokrita kolesarnica in osem parkirnih mest za avtodome z vso potrebno opremo. Ocena celotne vrednosti projekta znaša približno 360.000 EUR, ob uspešni prijavi bo občina zanj dobila nepovratna sredstva iz evropskega Kohezijskega sklada.

Parkirišče kjer bo vzpostavljen sistem ParkRide

Regijske kolesarske poti

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje – Štore - Šentjur, Celje – Žalec, Celje – Laško.

V Tremerjih že postavljajo nov most namenjen kolesarjem

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje