Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

head

ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Mestna občina Celje se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt, ki se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke. Projekt je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 9 občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. Prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti

V projektu imamo možnost sofinanciranja stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije v višini 139.500 EUR. Smo pa nato dolžni izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt Elena TM smo kot projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:
  • Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
  • Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
  • Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
  • Širitev sistema izposoje javnih koles - bike sharing.

slika 1 web moc
slika 2 web moc
slika 3 web moc
slika 4 web moc

Izvedba investicije: 2021 - 2024
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina izdelave dokumentacije: 155.000,00 EUR
Sofinanciranje EIB: 139.500,77 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Sandi Marzidošek, Služba za evropske zadeve
sandi.marzidosek@celje.si

Izvedba izdelave dokumentacije:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo sasa.lupse@celje.si

Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje

Slika1
Projekt »Upravljanje mobilnosti«, ki smo ga v Mestni občini Celje začeli izvajati leta 2021, bo zagotovil vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo uporabnikom omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev s ciljem spreminjanja potovalnih navad prebivalstva.

Do konca leta 2023 se v sklopu projekta »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« predvideva vzpostavitev sodobne centralne informacijske platforme (CIP), na katero se vežejo storitve mesta do občanov (obiskovalcev) za kakovostnejše in okolju bolj prijazno bivanje. CIP, poleg ostalih funkcij, meščanom in obiskovalcem preko informacijskih tabel zagotavlja sveže informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah in prav tako na spletnih straneh in mobilni aplikaciji ter tako pripomore k zmanjšanju prometa v starem mestnem jedru. Sistem z enotno aplikacijo omogoča koriščenje KolesCE, CeleBUSa, IJPP za vlak/avtobus idr.

Slika2

Izvedba investicije: 2021 - 2023
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 1.372.397,06 EUR 
ESRR: 677.300,77 EUR
RS: 169.325,19 EUR 
Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Adela Požežnik Lebeničnik, Kabinet župana
Izvedba investicije:
Goran Anders, Center za informatiko

pocityf
Projekt POCITYF, programa Obzorje2020, za energetsko preobrazbo mest.

Mestna občina Celje je partner v evropskem projektu pametnih mest POCITYF, programa Obzorje2020, katerega namen je mesta z bogato zgodovinsko-kulturno dediščino spremeniti v bolj učinkovita, zdrava in trajnostna življenjska okolja z energetsko pozitivnimi stavbami in okrožji.

Projekt se je začel 1.10.2019 in bo trajal 60 mesecev (5 let). V projektu sodeluje 46 partnerjev iz trinajstih držav.

POCITYF (A POsitive Energy CITY Transformation Framework) želi mestom ponuditi nove priložnosti, da postanejo varnejša, bolj zelena in bolj odzivna glede potreb svojih prebivalcev, podjetij in drugih organizacij. Cilj projekta je mestom pomagati ustvariti energetsko pozitivna okrožja in ob tem spoštovati njihove raznolike urbane situacije, ki mnogokrat združujejo historične stavbe in objekte kulturne dediščine.

Aktivnosti projekta bodo potekale v dveh vodilnih mestih, v Évori (Portugalska) in v Alkmaarju (Nizozemska). Šest drugih mest – Celje, Granada (Španija), Bari (Italija), Ujpest (Madžarska), Ionnina (Grčija) in Hvidovre (Danska) - bo sledilo njunemu delu. Ostala mesta so povabljena, da delijo svoje izkušnje in se učijo iz spoznanj, ki jih bo prinesel projekt.

Namen sodelovanja v projektu je skladen z načrti Mestne občine Celje, in sicer, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetsko učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bomo izkoristili izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi in izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo energetsko raven, kar pomeni manjšo porabo energije, zmanjšanje izpustov CO2 in okoljsko prijaznejše mestno okolje. Sodelovanje Mestne občine Celje v projektu bo v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo vodilo k pametnemu trajnostnemu okolju za ustvarjanje novih priložnosti.

Celje bo v petih letih prejelo 220.312,50 eur.

»14.4.2021 Predstavitev rešitev za energetsko pozitivne stavbe in območja na projektu POCITYF«
Opomba: v kolikor dogodka zaradi razmer ne bo primerno izvesti v živo, bo izveden na daljavo.


Tekoče aktivnosti v okviru projekta POCITYF je mogoče spremljati tudi na uradni spletni strani projekta: https://pocityf.eu/
Twitter: @pocityf
Več o projektu Pocityf

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje2020 v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 864400.

Javni mestni potniški promet

Na Bežigrajski cesti v Celju je 24. januarja 2019 potekala otvoritev Polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas – CNG). Gre za prvo CNG polnilno postajo v Celju in peto v Sloveniji. Otvoritev obenem pomeni tudi začetek vzpostavitve javnega mestnega potniškega prometa v Celju. Avtobusi, ki vozijo na petih linijah se imenujejo CELEBUS.

Vse pomembne informacije najdete TUKAJ .
Informacije za novinarje so dostopne TUKAJ .

Preberi več

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje