Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

pocityf
Projekt POCITYF, programa Obzorje2020, za energetsko preobrazbo mest.

Mestna občina Celje je partner v evropskem projektu pametnih mest POCITYF, programa Obzorje2020, katerega namen je mesta z bogato zgodovinsko-kulturno dediščino spremeniti v bolj učinkovita, zdrava in trajnostna življenjska okolja z energetsko pozitivnimi stavbami in okrožji.

Projekt se je začel 1.10.2019 in bo trajal 60 mesecev (5 let). V projektu sodeluje 46 partnerjev iz trinajstih držav.

POCITYF (A POsitive Energy CITY Transformation Framework) želi mestom ponuditi nove priložnosti, da postanejo varnejša, bolj zelena in bolj odzivna glede potreb svojih prebivalcev, podjetij in drugih organizacij. Cilj projekta je mestom pomagati ustvariti energetsko pozitivna okrožja in ob tem spoštovati njihove raznolike urbane situacije, ki mnogokrat združujejo historične stavbe in objekte kulturne dediščine.

Aktivnosti projekta bodo potekale v dveh vodilnih mestih, v Évori (Portugalska) in v Alkmaarju (Nizozemska). Šest drugih mest – Celje, Granada (Španija), Bari (Italija), Ujpest (Madžarska), Ionnina (Grčija) in Hvidovre (Danska) - bo sledilo njunemu delu. Ostala mesta so povabljena, da delijo svoje izkušnje in se učijo iz spoznanj, ki jih bo prinesel projekt.

Namen sodelovanja v projektu je skladen z načrti Mestne občine Celje, in sicer, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetsko učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bomo izkoristili izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi in izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo energetsko raven, kar pomeni manjšo porabo energije, zmanjšanje izpustov CO2 in okoljsko prijaznejše mestno okolje. Sodelovanje Mestne občine Celje v projektu bo v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo vodilo k pametnemu trajnostnemu okolju za ustvarjanje novih priložnosti.

Celje bo v petih letih prejelo 220.312,50 eur.

»14.4.2021 Predstavitev rešitev za energetsko pozitivne stavbe in območja na projektu POCITYF«
Opomba: v kolikor dogodka zaradi razmer ne bo primerno izvesti v živo, bo izveden na daljavo.


Tekoče aktivnosti v okviru projekta POCITYF je mogoče spremljati tudi na uradni spletni strani projekta: https://pocityf.eu/
Twitter: @pocityf
Več o projektu Pocityf

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje2020 v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 864400.

Javni mestni potniški promet

Na Bežigrajski cesti v Celju je 24. januarja 2019 potekala otvoritev Polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas – CNG). Gre za prvo CNG polnilno postajo v Celju in peto v Sloveniji. Otvoritev obenem pomeni tudi začetek vzpostavitve javnega mestnega potniškega prometa v Celju. Avtobusi, ki vozijo na petih linijah se imenujejo CELEBUS.

Vse pomembne informacije najdete TUKAJ .
Informacije za novinarje so dostopne TUKAJ .

Preberi več

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO sloganMreža kolesarskih povezav, ki smo jo v Mestni občini Celje začeli urejati februarja 2020, bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Do konca leta 2021 bomo uredili 44 odsekov, na katerih bo 30,4 kilometra obojestranskih kolesarskih povezav. 

Nekatere že obstoječe odseke bomo zgradili na novo, nekatere bomo obnovili, na nekaterih obstoječih cestah pa označili talne obeležbe. Kjer je potrebno, sočasno obnavljamo vodovod, kanalizacijo, nizkonapetostne električne in telekomunikacijske kable, postavljamo javno razsvetljavo in gradimo pločnike. V sklopu projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje bomo izvedli hortikulturno ureditev na odseku Ulice Janeza Cvirna, postavili šest tabel za promocijo trajnostne mobilnosti, tri števce kolesarjev in tri servisna stojala. Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
.
Mreza kolesarskih povezav
(foto: Gregor Katič)ZEMLJEVID pri kolesarskih povezavah

Izvedba investicije: 2020 in 2021
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje

Višina investicije: 2.461.121 EUR 
ESRR: 1.155.967 EUR
RS: 288.991 EUR 

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Anija Pukl, Kabinet župana
anija.pukl@celje.si

Izvedba investicije:
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
sasa.lupse@celje.si

Regijske kolesarske poti

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje – Štore - Šentjur, Celje – Žalec, Celje – Laško.

V Tremerjih že postavljajo nov most namenjen kolesarjem

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje