ČASTNI MEŠČANI CELJA

Priznanja Mestne občine Celje so po Odloku o priznanjih Mestne občine Celje (Ur.l. 93/99) naslednja:
  • naziv Častni meščan Celja
  • Celjski grbi (Zlati celjski grb, Srebrni celjski grb, Bronasti celjski grb, Kristalni celjski grb)
  • Sejemsko priznanje Mestne občine Celje
  • Županovo priznanje


Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni meščan Celja. Mestni svet Mestne občine Celje podeli naziv za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled mesta doma in v tujini.

Naziv Častnega meščana Celja izroči župan na slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje.

Častni meščani Celja
2023 Edvard Stepišnik
za poslovno uspešnost in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva
2022 Milan Zupančič
za bogat prispevek k razvoju celjskega rokometa
   
2022 Jože Volfand
za življenjsko delo na področju novinarstva, založništva in kulturnih prireditev
   
2022 Janko Turnšek
za poslovno uspešnost in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva
   
2021 mag. Franc Pangerl
za prispevek pri prepoznavnosti mesta Celje kot sejemskega mesta v mednarodnem prostoru
   
2020 Janko Hartman
za izjemen arhitekturni prispevek v mestu Celje
   
2019 Ivan Grobelnik - Ivo
za junaška dejanja v času narodnoosvobodilnega boja, širjenje domoljubja in pravičnosti
   
2019 msgr. dr. Stanislav Lipovšek
za širjenje strpnosti, enakopravnosti, sočutja in sožitja med ljudmi
   
2018 Lilijana Praprotnik Zupančič - Lila Prap
za življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju mladinske književnosti in ilustratorstva
   
2016 Rudi Čajavec
za življenjsko delo, s katerim je trajno zaznamoval razvoj medicine dela, prometa in športa v Celju in širše
   
2012 + dr. Ivan Stopar
za življenjsko delo, s katerim je trajno zaznamoval področje umetnostne zgodovine in konservatorstva doma in na tujem
   
2010 Jože Geršak
za življenjsko delo, s katerim je trajno zaznamoval razvoj izobraževanja in športa v Celju
   
2005 + Darinka Pavletič Lorenčak
za izjemen prispevek v umetnosti in kulturi, ki ima trajen pomen za razvoj in ugled mesta doma in v tujini
   
2004 + Jože Marolt
za vrsto dosežkov in razvojnih sprememb, ki jih je v preteklih letih uveljavljal v Celju in za Celje
   
2002 + Rado Jenko
za izjemne dosežke v celjskem gospodarstvu in za prispevek pri razvoju mesta Celja
   
1999 + dr. Janko Lešničar
za izjemen prispevek pri večanju ugleda in razvoja zdravstva kot pomembnega dejavnika Mestne občine Celje
   
1997 + Stanko Lorger
za izjemen prispevek na področju športa, ki ima trajen pomen za ugled in promocijo mesta Celja
   
1993 + mag. Ludvik Rebeušek
zaradi vrednot, ki jih je oblikoval na področju srednjega šolstva in zdraviliškega turizma in imajo trajen pomen za razvoj, ugled ter promocijo celjske občine doma in v svetu
1977 + Olga Vrabič
1970 + Edvard Kardelj, + Sergej Kraigher, + Josip Broz - Tito
1963 + Franc Simonič
1960 + Fedor Gradišnik
1955 + Stane Kokalj, + Franc Kač, + Martin Plankar, + Blaž Pristovšek, + Fran Roš,
+ Janko Orožen
1952 + Franc Leskovšek - Luka, + Peter Stante - Skala, + Mica Šlander, + dr. Josip Tominšek

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje