Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Energy@School

energy school
Projekt Energy@School se je začel 1. julija 2016. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 7 evropskih držav, med njimi tudi Mestna občina Celje. Vodilni partner projekta je Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna iz Italije.


Glavni cilj projekta Energy@School je povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t. i. energetsko pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako postali starejši in mlajši energetski skrbniki.

Ostali cilji:
 • spodbujanje sprememb na področju energetske kulture,
 • spodbujanje razvoja v smer pametnih energetskih šol,
 • krepitev kompetenc in znanj na področju varčevanja z energijo.

MOC bo v sodelovanju z lokalno energetsko agencijo KSSENA, ki je prav tako partner v projektu, z izvajanjem projekta Energy@School še dodatno spodbudila energetsko trajnostni razvoj Savinjskega področja in se osredotočila na sistematično usposabljanje učencev in šolskega osebja. Z namenom implementacije t. i. energetsko pametnih šol bo na 7 celjskih šolah vzpostavljen pametni merilni sistem za beleženje prihrankov, razvila pa se bo tudi mobilna aplikacija, ki bo šolskemu osebju in učencem omogočala samostojno spremljanje svojih dosežkov.Dogodki in aktivnosti v sklopu projekta

Novice projekta ENERGY@SCHOOL

Letak projekta ENERGY@SCHOOL

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje

V letu 2014 je Mestna občina Celje v proračunu prvič zagotovila denar za pomoč lastnikom pri obnovi stavb v mestnem središču, s to prakso pa nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Povod k temu je bil evropski projekt EPOurban, katerega namen je zasebne etažne lastnike stanovanjskih objektov vključiti v proces mestnega prestrukturiranja.


2018: Na javnem razpisu 150.000 evrov za obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine
Celje, 14. maj 2018 – Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine (SKLOP II). Z javnim razpisom želi trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti ter trajnostno in celovito prenoviti notranjščino in zunanje dele razglašenih sakralnih spomenikov. Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v letošnjem proračunu zagotovila 150.000 evrov in sicer 100.000 evrov za obnovo uličnih fasad ter 50.000 evrov za obnovo kulturne in sakralne dediščine.

Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Gre za tiste ulične fasade, ki so jih začeli obnavljati po 15. juniju lani in bodo končane najkasneje do 5. novembra letos. Mestna občina bo sofinancirala 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000 evrov na posamezno stavbo. Koliko bo znašala finančna spodbuda, bo natančno znano šele potem, ko bo znano število prejetih vlog. Upravičenci morajo vloge oddati najkasneje do 2. julija letos.

Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine na območju Mestne občine Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Do sofinanciranja je upravičena obnova notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je začela po 25. maju lani in bo končana najkasneje do 5. novembra letos. Mestna občina bo sofinancirala do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, vloge pa morajo upravičenci oddati najkasneje do 2. julija letos.

Do finančnih spodbud so torej tako pri SKLOPU I kot pri SKLOPU II upravičeni fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.


MOC logoneimenovano

 


»Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«


Povezava na spletno stran projekta: http://www.porecje-savinje.si/
 
 
Porečje Savinje je eno najbolj poplavno ogroženih območij v Sloveniji. S projektom Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi, se celovito ureja poplavna problematika porečja Savinje.
 
Kratek opis projekta:

Projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« je prva faza celovitega urejanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj projekta je z lokalnimi ukrepi, ki zajemajo izgradnjo novih in obnovo obstoječih objektov vodne infrastrukture, čiščenje in poglabljanje pretočnih profilov struge Savinje in pritokov, izgradnjo zadrževalnikov ter aktivacijo razpoložljivih retenzijskih površin za povečanje zadrževanja vode zmanjšati poplavno ogroženost lokalnih urbanih območij Celja z Vojnikom, Laškega ter Luč.
 
Cilj ukrepov prve faze projekta celovitega zagotavljanja varnosti na porečju Savinje je z lokalnimi protipoplavnimi ukrepi zagotoviti poplavno varnost posameznih najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih na širšem območju Celja, pod Laškim in v Lučah.

S ciljem povečati poplavno varnost urbaniziranih območij porečja Savinje se v okviru operacije od leta 2012 izvajajo naslednji ukrepi:
 • Ureditev prb. 7,5 km rečne struge
 • Izgradnja prb. 17 km novih visokovodnih zemeljskih nasipov
 • Izgradnja prb. 5,5 km novih AB protipoplavnih zidov
 • Zvišanje in rekonstrukcija prb. 5,5 km obstoječih visokovodnih zemeljskih nasipov 
  ter prb. 0,3 km AB protipoplavnih zidov
 • Zvišanje prb. 2 km obstoječih cest
 • Izgradnja več kot 30 dostopnih ramp
 • Izgradnja 5 suhih zadrževalnikov
 • Prenova 5 obstoječih mostov

Po izvedenih lokalnih ukrepih prve faze projekta se bo zmanjšala poplavna ogroženost na prb. 1.475 hektarov poseljenih površin Celja, Laškega in Luč, neposredno korist od ukrepov pa bo imelo več kot 12.000 ljudi.

Preberi več

Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje

Slika1
www.eu-skladi.si
Projekt »Upravljanje mobilnosti«, ki smo ga v Mestni občini Celje začeli izvajati leta 2021, bo zagotovil vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo uporabnikom omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev s ciljem spreminjanja potovalnih navad prebivalstva.
Do konca leta 2023 se v sklopu projekta »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« predvideva vzpostavitev sodobne centralne informacijske platforme (CIP), na katero se vežejo storitve mesta do občanov (obiskovalcev) za kakovostnejše in okolju bolj prijazno bivanje. CIP, poleg ostalih funkcij, meščanom in obiskovalcem preko informacijskih tabel zagotavlja sveže informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah in prav tako na spletnih straneh in mobilni aplikaciji ter tako pripomore k zmanjšanju prometa v starem mestnem jedru. Sistem z enotno aplikacijo omogoča koriščenje KolesCE, CeleBUSa, IJPP za vlak/avtobus idr.

Slika2

Izvedba investicije: 2021 - 2023
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 1.372.397,06 EUR 
ESRR: 677.300,77 EUR
RS: 169.325,19 EUR 
Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Adela Požežnik Lebeničnik, Kabinet župana
adela.lebenicnik@celje.si
Izvedba investicije:
Goran Anders, Center za informatiko
goran.anders@celje.si

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje