Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2015

2015: 100.000 evrov za obnove stavb v starem mestnem jedru Celja
Celje, 22. maj 2015 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra v Celju, katerega namen je trajnostna prenova stavb in s tem povečanje atraktivnosti mesta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. peš cone«. Območje »mestnega križa oz. peš cone« zajema ulice/dele ulic oz. trge, ki so bili prenovljeni v okviru projektov I. in II. faze obnove dela starega mestnega jedra v Celju. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova ulične fasade z elementi fasade in/ali obnova strehe, ki se je začela po 15. 5. 2015 in bo dokončana najkasneje do 28. 11. 2015.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju. Vlogo na razpis lahko vloži upravičenec do sredstev ali upravnik, ki upravlja stavbo.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2015 zagotovila sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Od tega zneska je za sofinanciranje obnove uličnih fasad namenjeno 80.000,00 EUR in za sofinanciranje obnove streh 20.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko znesek namenjen uličnim fasadam oz. znesek namenjen streham ustrezno spremeni.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2015.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 15. 7. 2015, investicija pa mora biti dokončana najkasneje do 28. 11. 2015.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Gosposka 1

 • gosposka1-a
 • gosposka1-b
 • gosposka1-c
 • gosposka1-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Plan Trade d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: KRK splošno kleparstvo-krovstvo, Krk Uroš s.p.
 • Višina investicije: 34.816,34 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.699,70 €


Gosposka 16

 • gosposka16-a
 • gosposka16-b
 • gosposka16-c
 • gosposka16-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
 • Višina investicije: 7.488,48 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 3.428,90 €


Kocenova 2

 • kocenova2-a
 • kocenova2-b
 • kocenova2-c
 • kocenova2-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Plan Trade d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: IBA podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
 • Višina investicije: 70.718,07 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 17.394,30 €


Krekov trg 5

 • krekovtrg5-a
 • krekovtrg5-b
 • krekovtrg5-c
 • krekovtrg5-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Mirnik Trade krovstvo tesarstvo d.o.o., Gornjak Franc s.p.
 • Višina investicije: 32.139,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.069,89 €


Krekov trg 8

 • krekovtrg8-a
 • krekovtrg8-b
 • krekovtrg8-c
 • krekovtrg8-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Stanovanjsko podjetje d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Kramer podjetje za gradbeništvo, trgovino in posredništvo d.o.o.
 • Višina investicije: 63.791,13 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.182,63 €


Stanetova 3

 • stanetova3-a
 • stanetova3-b
 • stanetova3-c
 • stanetova3-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: Supra-stan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Agram gradbeništvo, Zvone Marić s.p.
 • Višina investicije: 39.437,10 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 19.718,55 €


Stanetova 6

 • stanetova6-a
 • stanetova6-b
 • stanetova6-c
 • stanetova6-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder, podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
 • Višina investicije: 21.012,06 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 10.506,03 €

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje