Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Regijske kolesarske poti

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje – Štore - Šentjur, Celje – Žalec, Celje – Laško.

V Tremerjih že postavljajo nov most namenjen kolesarjem

Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja

V letu 2021 bo Mestna občina Celje začela z gradnjo prizidka k OŠ Hudinja, ki bo ustrezal vsem veljavnim predpisom in standardom ter bo zagotavljal kvalitetne pogoje za vzgojno-izobraževalo delo. 

Dvanajst metrov širok in 38 metrov dolg prizidek bo umeščen na severovzhodno stran in ne bo posegal v odprti, zastekljeni del avle, ki bo v vseh etažah še vedno naravno osvetljena.  V prizidku bo 12 novih učilnic, 5 kabinetov ter stopnišče. Med obstoječim in novim traktom je predviden pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom in podaljšanimi garderobami. V okviru projekta bomo  poskrbeli tudi za zunanjo ureditev šole, ki se sicer lahko pohvali z izjemno lepo okolico. Ob dovozni cesti bomo uredili parkirišča za dostavo otrok in za invalide, pred šolo pa plato.

Osnovna šola Hudinja je bila zgrajena leta 1959 po načrtih arhitekta Emila Navinška, ki je znan kot avtor brezkoridorne zasnove šolskih stavb, v katerih se prostrane avle v vseh etažah navezujejo na učilnice in ostale šolske prostore. Zgradba že v sami zasnovi ne ustreza potrebam izvajanja pouka po triadah. Čeprav smo pred približno dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgradili prizidek s tremi učilnicami in kabineti, je šola z leti postala pretesna. Število otrok v šolskem okolišu je od leta 2007 vztrajno naraščalo in v letu 2016 doseglo vrh. Dodatni prostori so postali nujno potrebni tudi zaradi sodobnih oblik poučevanja, zaradi katerih je prišlo do spremenjenega predmetnika in delitve učencev v skupine. 

OŠ Hudinja

Prezentacija arheoloških ostalin na Muzejskem trgu

Arheologi so med celovito obnovo Muzejskega trga v lanskem letu odkrili dragocene freske. Ministrstvo za kulturo je kompleksu rimskodobne vile z odlično ohranjenimi freskami priznalo izjemno vrednost. Freske so po barvitosti in motiviki primerljive s tistimi iz Pompejev. Njihova prezentacija bo izvedena podobno kot pred leti razstavišče »Mesto pod mestom«, novozgrajena stavba bo s podzemnim hodnikom povezana s kletjo Stare Grofije. Dela bodo končana letos, ko bodo izjemne najdbe tudi na ogled obiskovalcem.

Pogled na najdene freske foto Nina Sovdat PMC
logo


Stanovanjska soseska Dečkovo naselje 10

Nova stanovanjska soseska s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih in garažno hišo bo okoli 400 Celjanom zagotavljala sodoben bivalni standard, saj bo zgrajena po smernicah trajnostno učinkovite gradnje in se bo ponašala z lepo urejeno okolico.
Stala bo okoli 17,4 milijona evrov in je tako največji občinski projekt na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih.

DN 10 je skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje. Vrednost investicije je 16,6 milijona evrov, od tega je Mestna občina Celje pridobila 5,8 milijona evrov sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Več informacij: Nepremičnine Celje (nepremicnine-celje.si)


Vizualizacija nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju Arhitektura MJ

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje