Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO sloganMreža kolesarskih povezav, ki smo jo v Mestni občini Celje začeli urejati februarja 2020, bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Do konca leta 2021 bomo uredili 44 odsekov, na katerih bo 30,4 kilometra obojestranskih kolesarskih povezav. 

Nekatere že obstoječe odseke bomo zgradili na novo, nekatere bomo obnovili, na nekaterih obstoječih cestah pa označili talne obeležbe. Kjer je potrebno, sočasno obnavljamo vodovod, kanalizacijo, nizkonapetostne električne in telekomunikacijske kable, postavljamo javno razsvetljavo in gradimo pločnike. V sklopu projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje bomo izvedli hortikulturno ureditev na odseku Ulice Janeza Cvirna, postavili šest tabel za promocijo trajnostne mobilnosti, tri števce kolesarjev in tri servisna stojala. Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
.
Mreza kolesarskih povezav
(foto: Gregor Katič)ZEMLJEVID pri kolesarskih povezavah

Izvedba investicije: 2020 in 2021
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje

Višina investicije: 2.461.121 EUR 
ESRR: 1.155.967 EUR
RS: 288.991 EUR 

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Anija Pukl, Kabinet župana
anija.pukl@celje.si

Izvedba investicije:
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
sasa.lupse@celje.si

Regijske kolesarske poti

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje – Štore - Šentjur, Celje – Žalec, Celje – Laško.

V Tremerjih že postavljajo nov most namenjen kolesarjem

Prezentacija arheoloških ostalin na Muzejskem trgu

Arheologi so med celovito obnovo Muzejskega trga v lanskem letu odkrili dragocene freske. Ministrstvo za kulturo je kompleksu rimskodobne vile z odlično ohranjenimi freskami priznalo izjemno vrednost. Freske so po barvitosti in motiviki primerljive s tistimi iz Pompejev. Njihova prezentacija bo izvedena podobno kot pred leti razstavišče »Mesto pod mestom«, novozgrajena stavba bo s podzemnim hodnikom povezana s kletjo Stare Grofije. Dela bodo končana letos, ko bodo izjemne najdbe tudi na ogled obiskovalcem.

Pogled na najdene freske foto Nina Sovdat PMC
logo


Stanovanjska soseska Dečkovo naselje 10

Nova stanovanjska soseska s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih in garažno hišo bo okoli 400 Celjanom zagotavljala sodoben bivalni standard, saj bo zgrajena po smernicah trajnostno učinkovite gradnje in se bo ponašala z lepo urejeno okolico.
Stala bo okoli 17,4 milijona evrov in je tako največji občinski projekt na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih.

DN 10 je skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje. Vrednost investicije je 16,6 milijona evrov, od tega je Mestna občina Celje pridobila 5,8 milijona evrov sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Več informacij: Nepremičnine Celje (nepremicnine-celje.si)


Vizualizacija nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju Arhitektura MJ

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje