Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2016

2016: 150.000 evrov za obnove stavb ter kulturno in sakralno dediščino
Celje, 27. junij 2016 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra. Namen razpisa je spodbujanje razvoja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. Predmet javnega razpisa je izbira stavb v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra, za katere bo Mestna občina Celje dodelila sredstva za sanacijo delov uličnih fasad, ki so poškodovani z grafiti.

Upravičen strošek obnove je strošek sanacije samo tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti, to je strošek odstranitve grafita in prebarvanje poškodovanega dela fasade. Izvajalca za izvedbo del bo Mestna občina Celje izbrala po postopku zbiranja ponudb, v katerem bo izbran izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ceno za sanacijo posamezne stavbe in ki bo k sanaciji lahko pristopil v roku, ki ga bo postavil podeljevalec sredstev.
Upravičenci do sredstev so lastniki tistih stavb na območju starega mestnega jedra v Celju in vplivnem območju starega mestnega jedra, na katerih so deli uličnih fasad poškodovani z grafiti.
MOC ima za predmet tega razpisa zagotovljena sredstva v skupni višini 2.000,00 EUR. Višina financiranja znaša 100 % vrednosti priznanih stroškov vključno z ddv.

Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do porabe zagotovljene višine proračunskih sredstev tega javnega razpisa oziroma najpozneje do vključno 7.11.2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Celje, 5. maj 2016 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra (SKLOP I) ter obnove kulturne in sakralne dediščine znotraj naselbinskega spomenika starega mestnega jedra in znotraj njegovega vplivnega območja (SKLOP II). Namen razpisa je trajnostna prenova stavb v starem mestnem jedru, kar prispeva k njegovi urejenosti, ter trajnostna prenova notranjščine kulturne in sakralne dediščine.


SKLOP I
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad ter uličnih fasad in streh hkrati na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. pešcone«. Območje »mestnega križa oz. pešcone« zajema ulice/dele ulic oz. trge, ki so bili prenovljeni v okviru projektov I. in II. faze obnove dela starega mestnega jedra v Celju.

Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova ulične fasade z elementi fasade ali ulične fasade z elementi fasade in strehe hkrati, ki se je začela po 15. 7. 2015, in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

SKLOP II
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali razglašene kulturne spomenike, ki stojijo znotraj naselbinskega spomenika SMJ ter znotraj njegovega vplivnega območja.

Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova notranjščine objekta (stene, obstoječe freske, električna napeljava, strojne inštalacije in pohištvo), ki se je začela po 15. 5. 2016 in bo dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Upravičenci do sredstev (oba sklopa) so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra ali lastniki spomenikov na območju razglašenega naselbinskega kulturnega spomenika staro mestno jedro ter znotraj njegovega vplivnega območja.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2016 zagotovila skupaj 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade ter ulične fasade in strehe hkrati) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade in 30 % vrednosti upravičenih stroškov investicije za sofinanciranje ulične fasade in strehe hkrati, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini   do 80% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

Za SKLOP I morajo biti vloge dostavljene do vključno 27. 6. 2016, gradbena dela pa dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Za SKLOP II morajo biti vloge dostavljene do vključno 6. 6. 2016, dela pa dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Kapucinski samostan

 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: notranjščina objekta
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Tolič d.o.o., Elektroinženiring Lilija d.o.o., KM Inštalacije d.o.o. Franc Dobrajc mizarstvo s.p.
 • Višina investicije: 153.082,63 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 50.000,00 €

Prešernova 6


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Gradbeništvo Grubelnik, Grubelnik Nuša s.p.
 • Višina investicije: 18.180,81 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 9.090,41 €

Stanetova 4


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder d.o.o.
 • Višina investicije: 79.228,39 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 39.614,19 €

Glavni trg 6


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • Obnova: fasada in streha
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: TIGRAD VN d.o.o.
 • Višina investicije: 86.281,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 25.884,53 €

Cankarjeva 4


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: Domplan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.
 • Višina investicije: 86.281,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 25.410,87 €

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje