Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

eschool

Partnerji evropskega projekta Energy@School na delovnem obisku v Celju

Celje, 31. januar 2017 – Mestna občina Celje kot članica projekta Energy@School v okviru EU programa Srednja Evropa te dni skupaj z uradnim organizatorjem agencijo Kssena gosti več kot 50 partnerjev iz šestih držav. Na drugem delovnem sestanku (prvi je bil lani septembra v italijanski Lugi) bodo pripravili načrt dela, saj morajo do junija 2019 vzpostaviti natančen koncept pametnih šol. Kot je že znano, je glavni cilj projekta vzpodbuditi energetsko trajnostni razvoj in povečati energetsko učinkovitost javnih zgradb.

Predstavniki MOC in partnerji, ki prihajajo iz enajstih partnerskih institucij in so imeli danes že prvi sestanek v Narodnem domu,  bodo do petka naredili načrt dela za prihodnjega pol leta in se med drugim dogovorili, na kakšen način bodo učence in učitelje usposobili za energetske skrbnike. Odšli bodo tudi na teren. Ogledali si bodo zgradbo OŠ Frana Roša, ker je občina v njej že izvedla nekaj projektov za večjo energetsko učinkovitost. Obiskali bodo podjetje Merkscha, kjer bodo spoznali primer dobre prakse sodelovanja z javnim podjetjem Energetika Celje na področju daljinskega ogrevanja mesta Celje, seveda pa bodo delovni obisk v Celju izkoristili tudi za ogled naših znamenitosti. Projekt Energy@School je vreden 2.581.379 evra. Poudariti je potrebno, da bo Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Kssena) Mestni občini Celje kot upravljalec  nudila vso potrebno strokovno podporo pri izvajanju projekta. V Energy@School je vključenih 41 šol iz MOC in tujine. Sodelujoči partnerji so v minulih mesecih preverili, kakšna je energetska učinkovitost teh šol, še v tem letu pa jih bodo opremili s pametnimi termostatskimi ventili ter Led svetili in nato s pomočjo obdelave podatkov preko pametne energetske opreme preverili njihovo učinkovitost.
eschool

Prve novice projekta ENERGY@SCHOOL

Celje, 18. januar - Mestna občina Celje in Energetska agencija za Savinjsko Šaleško in Koroško sta v Celje pripeljali projekt ENERGY@SCHOOL, ki ga izvajata v okviru programa Srednja Evropa, sofinanciranega s strani Evropske unije. S projektom bosta še dodatno spodbujali trajnostni razvoj celjskega področja in stremeli k povečevanju energetske učinkovitost javnih stavb, kar bo doseženo z vzpostavitvijo t.i. energetsko pametnih šol. Kar na sedmih pilotnih šolah v Celju bo tako vzpostavljen pametni merilni sistem za spremljanje rabe toplotne in električne energije, razvila se bo tudi mobilna aplikacija, ki bo šolam omogočala samostojno spremljanje doseženih energetskih prihrankov. Implementacija pametnih merilnikov bo podprta z integriranim usposabljanjem skupine učencev in učiteljev, ki bodo postali starejši in mlajši energetski skrbniki in bodo z našo pomočjo skrbeli za oblikovanje energetsko učinkovite šolske kulture.

Pred vami so prve novice projekta ENERGY@SCHOOL, v katerih si lahko preberete več o prvem projektnem sestanku v Italiji ter o aktivnostih, ki so bile do sedaj že izvedene.

Novice št. 1 najdete tukaj.

Prijetno branje!

Projektna partnerja MOC in KSSENA

GreenerSites

GreenerSites CMYK
Osnovni podatki o projektu:
Številka projekta: CE394
Akronim projekta: GreenerSites
Polno ime projekta GreenerSites: Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in central Europe (Okoljska rehabilitacija industrijsko degradiranih območij v Srednji Evropi)
Trajanje projekta: 36 mesecev
Proračun: 3.795.769,00 €
Proračun MOC: 318.465,00 € (85 % sofinanciranje v višini 270.695,25 €)
Vodilni partner: Citta di Venezia (mesto Benetke), Italija
Partnerstvo: 11 partnerjev iz 5 evropskih držav
Več informacij na spletni strani GreenerSites

Nekaj številk o projektnih aktivnostih:
  • 11 izvedenih pilotnih aktivnosti,
  • 9 strateških akcijskih načrtov,
  • 3 razvita orodja,
  • 350 vključenih ljudi v projektno izobraževanje,
  • 2,1 mio € za pilotne aktivnosti na FUO.
10x10
Cankarjeva ulica 4Cankarjeva ulica 4

Cankarjeva ulica 8
Cankarjeva ulica 8

10x10
Glavni trg 5
Glavni trg 5

Glavni trg 7
Glavni trg 7

10x10
Glavni trg 8
Glavni trg 8

Glavni trg 10
Glavni trg 10

10x10
Gosposka ulica 1Gosposka ulica 1

Gosposka ulica 5Gosposka ulica 5

10x10
Gosposka ulica 9Gosposka ulica 9

Gosposka ulica 21Gosposka ulica 21

10x10
Kocenova ulica 2Kocenova ulica 2

Krekov trg 3Krekov trg 3

10x10
Lilekova ulica 5
Lilekova ulica 5

Ljubljanska ulica 6-8Ljubljanska ulica 6 - 8

10x10
Ljubljanska ulica 10Ljubljanska ulica 10 in Gledališki trg 8

Na Okopih 13Na okopih 13

10x10
Presernova ulica 4Prešernova ulica 4

Presernova ulica 9
Prešernova ulica 9

10x10
Presernova ulica 11
Prešernova ulica 11

Razlagova ulica 7Razlagova ulica 7

10x10
Savinjska ulica 1Savinjska ulica 1

Slomskov trg 7Slomškov trg 7

10x10
Stanetova ulica 18
Stanetova ulica 18

Stanetova 19Stanetova ulica 19

10x10
Vodnikova ulica 7Vodnikova ulica 7

Vodnikova ulica 9Vodnikova ulica 9

10x10

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje