Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

O CELJU

Mestna občina Celje

Mestna občina Celje je ena od enajstih, mestnih občin v Republiki Sloveniji. Na severu meji na občino Vojnik, na vzhodu na občino Šentjur, na jugovzhodu na občino Štore, na jugu na občino Laško in na zahodu na občino Žalec. Mestna občina Celje pokriva 94 km2 površine in ima 49.077 prebivalcev, od katerih je 24.345 moških in 24.732 žensk (vir: Statistični urad Republike Slovenije 2016). Povprečna starost prebivalcev znaša 40,49 let, povprečna stanovanjska površina znaša 27,52 m² na prebivalca. Občinski praznik mestne občine je 11. april in je posvečen 11. aprilu 1451, ko so bile Celju podeljene mestne pravice.

Župan mesta Celje je od leta 1998 Bojan Šrot, ki funkcijo župana opravlja peti mandat.

Mesto Celje je središče občine in leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Celje je dinamično in razvojno mesto. Je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče regije. Največji turistični znamenitosti sta Stari grad Celje in Knežji dvorec, kulturnozgodovinska zaklada mesta, ki sijeta v prenovljeni podobi in pričata o bogati zgodovini Celja. Ostale znane turistične točke so Vodni stolp, Kvartirna hiša, Slovensko ljudsko gledališče, Narodni dom, Celjski dom, Stari pisker in drugi. Številne možnosti za sprostitev, rekreacijo in izlete s kolesom ali peš pa ponujata Šmartinsko jezero in Celjska koča v neposredni bližini.

Celje se ponaša z bogato športno infrastrukturo, kar mu omogoča organizacijo in gostovanje tekem na mednarodni ravni. Najbolj znani športni objekti so nogometni stadion Arena Petrol, stara rokometna dvorana Golovec s pripadajočim kegljiščem, Ledena dvorana z drsališčem, atletski stadion Kladivar, stari nogometni stadion Skalna klet in nova rokometna ter večnamenska dvorana Zlatorog. Slednja je leta 2013 gostila tekme Evropskega prvenstva v košarki (EuroBasket 2013). S 37.787 prebivalci (leta 2016) je tretje največje slovensko mesto. Celje meri 22,714 km², ima 1.700 prebivalcev/km², nadmorska višina mesta je 238 metrov. Ima 9 krajevnih skupnosti (Aljažev hrib, Ljubečna, Medlog, Ostrožno, Pod gradom, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje, Trnovlje) in 10 mestnih četrti (Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Karel Destovnik Kajuh, Lava, Nova vas, Savinja, Slavko Šlander).

Med večje evropske projekte, ki jih je Mestna občina Celje implementirala v zadnjih desetih letih sodijo Centralna čistilna naprava, Regionalni center za ravnanje z odpadki, prenova Starega gradu Celje, obnova Knežjega dvorca, revitalizacija in izgradnja infrastrukture na Šmartinskem jezeru, obnova Starega mestnega jedra. Velik del občinskih in evropskih sredstev Mestna občina Celje je in še namenja izgradnji protipoplavnih ukrepov (zadrževalniki, nasipi, regulacije, jezovi, višanje cest, oporni zidovi, zaplavne pregrade) na porečju Savinje, na njenih pritokih in manjših vodotokih na širšem območju. Med pomembnejše projekte, ki jih je Mestna občina Celje financirala brez evropskih sredstev sodijo izgradnja Mestne tržnice Celje in Osrednje knjižnice Celje, energetska sanacija šol in vrtcev ter izgradnja cestne infrastrukture.

Mestna občina Celje je ustanoviteljica 9 osnovnih šol, glasbene šole in treh vrtcev ter naslednjih javnih podjetij, družb in zavodov:
 • Energetike Celje, d. o. o. (oskrba z zemeljskim plinom, daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije);
 • ZPO Celje, d. o. o (družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti);
 • Nepremičnine Celje, d. o. o. (neprofitna stanovanja, promet z nepremičninami);
 • Celeia, d. o. o. (kolonije, šole v naravi, letovanja za društva in klube, vzdrževanje in servis);
 • Simbio, d. o. o (družba za ravnanje z odpadki);
 • Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d. o. o.;
 • Osrednja knjižnica Celje;
 • Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje;
 • Celjski mladinski center;
 • Javni zavod Socio (javni zavod za socialno varstvene dejavnosti);
 • Pokrajinski muzej Celje;
 • Muzej novejše zgodovine;
 • Ljudska univerza Celje (javni zavod za izobraževanje odraslih);
 • Javni zavod Desetka (finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode);
 • Poklicna gasilska enota Celje;
 • Zdravstveni dom Celje;
 • Inkubator Savinjske regije;
 • Regijsko študijsko središče;
 • Slovensko ljudsko gledališče.

Naselja v občini:
 Brezova, Bukovžlak, Celje, Dobrova, Glinsko, Gorica pri Šmartnem, Jezerce pri Šmartnem, Košnica pri Celju, Lahovna, Leskovec, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca, Otemna, Pečovnik, Pepelno, Prekorje, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Teharje, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, Žepina (vir: Wikipedia).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje