Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

logo


Generator

Mestna občina Celje je s pomočjo evropskih sredstev prenovila nekdanjo veleblagovnico T. Septembra 2020 se je po zaključku projekta Generator odprl znanstveno zabavni park – Tehnopark Celje, v katerem obiskovalci lahko raziskujejo ter se učijo in igrajo na 53 postajah, na skupno 4000 m2, v teh platformah. Tehnopark Celje je namenjen vsem, ki se čudijo temu svetu, naravi, znanosti, vesolju, … Vsem, ki so radovedni, se radi učijo in ob tem zabavajo ter vsem, ki radi raziskujejo in jih navdušujejo narava in njene zakonitosti, pa tudi človek in njegove stvaritve. Poleg uporabe 53 eksponatov je v Tehnoparku mogoče obiskati različne delavnice, organizirati »team building«, najeti prostore za coworking, delavnice in predavanja in rezervirati praznovanje rojstnega dne.


Primer dobre prakse iz parka Experimentarium iz danskega mesta Hellerup

Sporočila za medije:


Izvedba investicije: 2019 in 2020

Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 5.502.413,19 EUR
Kvota evropskega financiranja: 3.640.270,00 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Vodja projekta: Barbara Gorski, Oddelek za družbene dejavnosti
barbara.gorski@celje.si, 03 42 65 853

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
logo


Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje

Mestna občina Celje je aprila 2018 na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, vložila vlogo za projekt Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje. Projekt zajema energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju s pomočjo javno zasebnega partnerstva, in sicer štirih osnovnih šol (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje), treh vrtcev (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica) in Celjskega doma.

V mesecu marcu sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in direktor javnega podjetja Energetika Celje mag. Aleksander Mirt podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju. V drugi polovici meseca junija je Ministrstvo za infrastrukturo Mestni občini Celje dodelilo 1.600.460,51 EUR sredstev sofinanciranja.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,16 EUR z DDV. Energetika Celje bo kot zasebni partner za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna.

Ukrepi energetske sanacija so različni na posameznih stavbah, zajemajo pa tako organizacijske kot fizične ukrepe:
 • toplotno zaščito ovoja stavbe
 • menjavo energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva
 • zamenjavo razsvetljave in namestitev senzorjev gibanja
 • posodobitve ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (posodobitev kotlovnic, namestitev termostatskih ventilov s termostatskimi glavami, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ...)
 • v nekaterih primerih namestitev toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode, izvedbo toplotne zaščito stropa ter toplotne zaščite tal
 • energetski monitoring
 • izobraževanje in namestitev obvestilnih tabel …

Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR). Mestna občina Celje bo ob zaključku projekta imela več kot 25.000 m2 skupne tlorisne površine energetsko prenovljenih stavb. Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, to je 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno vpliva na manjši ogljični odtis, izboljšano bivalno oz. delovno okolje, ter omogoča prihranke pri vzdrževanju.


Sporočila za medije:


OB1OB1 - Celjski dom

OB2OB2 - OŠ Hudinja

OB3OB3 - Vrtec Zarja, enota Živ žav

OB4OB4 - Vrtec Zarja, enota Iskrica

OB5OB5 - Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica

OB6OB6 - IV. OŠ Celje

OB7OB7 - OŠ Glazija Celje

OB8OB8 - II. OŠ Celje

Izvedba investicije: 2018 in 2019
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 4.054.573,16 EUR
Kvota evropskega financiranja: 1.600.460,51 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba projekta: mag. Barbara Gorski, Oddelek za družbene dejavnosti 
barbara.gorski@celje.si, 03 42 65 853

Izvedba projekta, zasebni partner: mag. Evgen Zgoznik, Energetika Celje 
evgen.zgoznik@energetika-ce.si, 03 42 53 320

Mestna občina Celje spodbuja elektromobilnost

Celje, 16. september 2017 - Mestna občina Celje se zaveda, da se bomo v nizkoogljično družbo preoblikovali samo pod pogojem, da bomo povečali energetsko učinkovitost, povečali izkoriščanje obnovljivih virov energije in razvili še bolj napredne energetske sisteme. Zato z veseljem podpira projekt Edison, ki je bil predstavljen na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju in v njem sodeluje kot pilotno mesto. 

Preberi več

IMEAS

170424 imeas rgb logo 2 s

S pomočjo projekta IMEAS (Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space) bodo projektni partnerji ustvarili nov celostni pristop za izboljšanje sposobnosti načrtovanja celostnih in trajnostnih energetskih politik in izbrali ukrepe in inštrumente za njihovo izvajanje.

Mestna občina Celje je od 1. novembra uraden partner v projektu IMEAS, ki ga sofinancira transnacionalni EU Interreg program Območje Alp. V projektu bo do 30. junija 2019 sodelovalo 12 projektnih partnerjev iz 7 evropskih držav: Italije, Avstrije, Francije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije.

V okviru projekta bodo partnerji delali zlasti na usklajevanju spodbud, ki pospešujejo postopek odločanja, na večdimenzionalni integraciji ter na krepitvi zmogljivosti, ki so potrebne za učinkovite procese energetskega načrtovanja in izvajanja. S tem bodo ustvarili nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik, hkrati pa pripomogli k izbiri pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.

Končni cilj projekta je sooblikovanje učinkovitega nizko-ogljičnega energetskega modela za območje Alp.

Specifična cilja:
 • oblikovanje integriranega pristopa in skupnih orodij za celovito energetsko planiranje,
 • povečanje zmožnosti lokalnih oblasti in sektorskih agencij, da prepoznajo in planirajo ustrezne strategije in politike.

Proračun Mestne občine Celje za 32-mesečno sodelovanje v projektu znaša 55.020,32 €, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval do 85 % nepovratnih sredstev (46.767,27 €).


Predvidena dodana vrednost projekta za MOC je:
 • preizkušanje in uvajanje metod in ukrepov celovitega energetskega planiranja, razvitih skozi trajanje projekta, ki jih bo moč vključiti v proces priprave celostnih strategij,
 • biti član pilotnih mest za uvedbo ukrepov celovitega (energetskega) planiranja, s čimer bi postali vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostala mesta in občine v regiji, kot tudi širše.

Dogodki in aktivnosti v sklopu projekta:


Tekoče aktivnosti v okviru projekta IMEAS je mogoče spremljati tudi na uradni spletni strani projekta http://www.alpine-space.eu/imeas.

170405 IMEAS group photo Dornbirn s
Pridružite se spletni platformi IMEAS, skupnosti ljudi in institucij, ki si izmenjujejo orodja in izkušnje za podporo uspešnih strategij prehoda z nizkimi emisijami ogljika!

Platforma IMEAS je bila razvita v okviru projekta IMEAS, ki je sofinancira s strani INTERREG Alpine Space programme in vključuje 12 partnerjev iz sedmih držav alpske regije EU, vodi pa ga ENEA.

Platforma IMEAS je enostavna za krmarjenje. Z registracijo na Platformo lahko dostopate do orodij, smernic in dokumentacije o temah, ki zadevajo energijo in podnebje. Na njej lahko delite svoje izkušnje z nalaganjem izdelkov, promocijo dogodkov in objavljanjem novic.

Verjamemo, da uporaba usklajenih in integriranih metodologij igra pomembno vlogo pri izvajanju uspešnih strategij prehoda z nizkimi emisijami ogljika. S pomočjo platforme lahko strokovnjaki in politiki iz lokalnih in regionalnih institucij, raziskovalci in podjetniki iz različnih gospodarskih sektorjev dostopajo do izdelkov, ki so jih razvili partnerji projekta IMEAS.

Kontakt in socialna omrežja:
Email: info@imeas.eu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/imeasplatform/
Twitter: @IMEASPlatform
Web Platform: www.imeas.eu

Dokumenti nastali v sklopu projekta:

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje