Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

Slika1
DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE

Mestna občina Celje je leta 2020  podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja s projektom »Doza narave v malhi zabave«.


Predmet operacije:
je ureditev območja ob pregradi Šmartinskega jezera, kjer je trenutno še neurejena površina. Izvedba operacije  »Doza narave v malhi zabave« pomeni nadaljevanje večletnih prizadevanj MOC s ciljem zaokrožitve celovite ponudbe in vzpostavitvijo območja Šmartinskega jezera kot turističnega izvenmestnega bisera na severu Celja.  Aktivnosti operacije bodo pripomogle k diverzifikaciji ponudbe in obiska na območju LAS ob hkratnem izobraževanju o posebnostih vplivanja narave na človeka, ekosistemski občutljivosti in njenem pomenu ter o vplivu aktivnega preživljanja prostega časa v naravi na kvaliteto življenja.  

Na območju ob pregradi Šmartinskega jezera je predviden prostor za igro, rekreacijo in zabavo. Prostor je trenutno samo delno urejen. MOC želi preko operacije urediti prostor kot celoto. Ob že obstoječemu igrišču za majhne otroke bo MOC nadaljevala s postavitvijo igrišča tudi za večje otroke. Dobava in montaža petih igral se bo izvedla v neposredni bližini že obstoječega igrišča,  uredila se bodo sedišča za starše, ter prostor za počitek – trije platoji za postavitev miz in stolov (v primeru večjih športnih prireditev na območju tudi za postavitev šotora). Sistem devetih stebrov na za to urejenem platoju bo služil več namenom. Na stebrih bo krožna učna potka o dejstvih vpliva narave na človeka. Hkrati bodo služili za privez hammak (visečih mrež) za počitek. V primeru mini tržnic, predstavitev ponudnikov  ali kulinaričnih dogodkov, pa se bo ta isti plato spremenil v prostor za te namene. MOC bo obnovila kompleten sistem obvestilnih tabel, kažipotov in izobraževalnih tabel na obstoječih poteh in prireditvenem prostoru okoli jezera. Revidiralo se bo besedilo ekosistemske poti skupaj s slikovnim materialom o življenju v jezeru in okoli njega, hkrati pa se bo uporabil nov logotip za Šmartinsko jezero. 

Z operacijo bodo doseženi naslednji kazalniki: 
  • postavljenih pet igral,
  • postavljeni sistem stebrov za počivanje z izobraževalno vsebino,
  • postavljeni trije leseni podesti,
  • Montirane in postavljene informacijske, izobraževalne in usmerjevalne table,
  • postavljena tri info debla,
  • izveden otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco,
  • posnet promocijski video ter pet promo fotografij.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP 2014–2020 (www.program-podezelja.si/).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje