Zaključeni projekti
Slika1

DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE


S prireditvijo in novinarsko konferenco smo 22. aprila 2023 ob otroškem igrišču (pri skakalnicah) na Šmartinskem jezeru zaključili projekt »Doza narave v malhi zabave«, ki pomembno prispeva k zaokrožitvi celovite ponudbe in vzpostavitve območja Šmartinskega jezera kot privlačne turistične destinacije na obrobju mesta Celja.

Mestna občina Celje je že od leta 2007 članica Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja (takrat formirane še kot društvo). To je lokalno partnerstvo, ki združuje in povezuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z namenom spodbujanja celostnega, uravnoteženega lokalnega razvoja podeželja. Lokalna akcijska skupina se delno financira preko članov, najpomembnejši pa je del sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.
LAS izvaja veliko nalog, med katerimi je še posebej pomembno izvajanje javnih pozivov za sofinanciranje operacij na podeželju. Projekt »Doza narave v malhi zabave« je operacija, s katero smo uspešno kandidirali na takšnem javnem pozivu. Izvedba projekta pomeni nadaljevanje večletnih prizadevanj MOC, da bi zaokrožili celovito ponudbo Šmartinskega jezera in to območje umestili kot turistično izven mestno območje na severu Celja.

Igrisce Smartinsko jezero 020

Operacija je bila odobrena v letu 2022. Vključevala je postavitev novih igral, treh platojev za mize in stole, devet stebrov z informacijami o vplivu narave na počutje ljudi, izdelavo celotne grafične podobe Šmartinskega jezera, oblikovanje in namestitev novih tabel okoli jezera in izdelavo promocijskega videa ter fotografij.


Igrisce Smartinsko jezero 001

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en)


Spletna stran PRP 2014–2020 (www.program-podezelja.si).

Izvedba investicije: 2022 – 2023

Naziv upravičenca: Mestna občina Celje

Višina investicije: Skupna vrednost: 71.018,54  EUR

Kvota evropskega sofinanciranja (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): 40.758,44

Kontaktne osebe

Izvedba investicije:
Alja Založnik, alja.zaloznik@celje.si, 03 42 65 779

Evropsko sofinanciranje:
Sandi Merzidošek, sandi.merzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje