Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PODŽUPANJA

Breda Arnšek
podžupanja Mestne občine Celje
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov: kabinet-zupana@celje.si
10x10
Breda Arnšek, univ. dipl. sociologinja kulture in politologinja, živi v Gorici pri Šmartnem. Do 31. 12. 2018 bo funkcijo podžupanje opravljala nepoklicno, od 1. 1. 2019 pa poklicno. Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti. Prav tako župana nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje