Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PODŽUPANI

Breda Arnšek
podžupanja
e-naslov: breda.arnsek@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 748, fax: 03 42 65 682
e-naslov: marjana.volf@celje.si
10x10
Breda Arnšek je univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in politologinja. V mandatnem obdobju 2018-2022 poklicno opravlja funkcijo podžupanje. Županu pomaga pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti. Prav tako župana nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
10x10
Vladimir Ljubek
podžupan
e-naslov: vladimir.ljubek@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 748, fax: 03 42 65 682
e-naslov: marjana.volf@celje.si
10x10
Vladimir Ljubek v mandatnem obdobju 2018-2022 funkcijo podžupana opravlja nepoklicno. Županu pomaga pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Pristojen je za naloge na področju delovanja ožjih delov in društev na območju občine, prav tako nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje