PODŽUPANI

Saša Kundih
podžupanja
10x10
SašaKundih Saša Kundih je po poklicu odvetnica in ima svojo odvetniško pisarno. Je svetnica Celjske županove liste Slovenije. Funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno, in sicer za področje delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
10x10
Uroš Lesjak
podžupan
10x10
UroLesjak Uroš Lesjak je lastnik podjetja s področja informacijske tehnologije in svetnik Gibanja Svoboda. Kot nepoklicni podžupan pokriva področje gospodarstva in digitalizacije.
10x10
Samo Seničar
podžupan
10x10
SamoSeniar Samo Seničar je vodja študentske pisarne v Dijaškem domu Celje in programski vodja Kina Union ter svetnik Levice. Je nepoklicni podžupan, imenovan za področje družbenih dejavnosti.
10x10Foto: Matjaž Očko

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje