Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani
projekti-glava 
10x10
Celje, 10. november 2008 - Stari grad bo v letošnjem letu pridobil še en vsestransko uporaben objekt, ki bo dopolnjen z vsebinskim dogajanjem v začetku prihodnjega leta. Mestna občina Celje je pred zaključkom drugega javnega naročila za gradnje v okviru operacije Celjski včeraj in jutri: Stari grad.
10x10
Večnamensko stopnišče
10x10
Večnamensko stopnišče ob vznožju Friderikovega stolpa je bilo predano namenu v mesecu juliju. Do sedaj so bile na prireditvenem prostoru izvedene različne prireditve v sklopu Poletja v Celju - knežjem mestu (koncerti, srednjeveška prireditev).

Osrednji del prireditvenega prostora predstavlja betonski oder, ki je primeren za gledališke predstave, manjše plesne predstave, koncerte ipd. Oder je 5 cm višji od višine terena, tako da v času, ko ni prireditev, ne predstavlja fizične ali vizualne ovire. Nad osrednjim delom se vzpenjajo stopnice, ki imajo ob stiku dveh nivojev tribun vgrajene luči, ki označujejo pot. Tribune sprejmejo od 300 do 350 ljudi. Končna vrednost investicije izgradnje stopnišča, ki jo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je bila okoli 200.000 EUR.
10x10
starigrad5
10x10
Medzidje
10x10
V mesecu avgustu je Mestna občina Celje uvedla v delo novega izvajalca gradbenih del Remont, d.d., ki izvaja v neposredni bližini vhoda na grad drugi gradbeni sklop. V grajskem medzidju se bo uredila potrebna infrastruktura za prireditve in obiskovalce. Servisni objekt vključuje informacijsko pisarno, prodajo spominkov, sodobne sanitarije in prostor, namenjen podpori prireditvam. Streha objekta bo služila tudi kot razgledna ploščad. Predviden zaključek gradbeno obrtniških del je v mesecu novembru 2008. Objekt bo z novo vsebino zaživel v začetku naslednjega leta.
10x10
starigrad4
10x10
Sanacija Friderikovega stolpa
10x10
Tretji del investicije predstavlja gradbena sanacija Friderikovega stolpa, za katerega smo v fazi dokončanja in pridobivanja soglasja na projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Še v tem letu Mestna občina Celje bo pristopila k izvedbi javnega naročila, medtem ko bomo z samo gradnjo pričeli spomladi 2009. Zaključek celotne investicije bo 30.09.2009.

S projektom "Celjski včeraj in jutri: Stari grad" je bila Mestna občina Celje uspešna na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 48/2007, dne 1. 6. 2007. Vrednost celotne investicije, ki se bo izvajala do septembra 2009, znaša 1.353.317 EUR, znesek nepovratnih sredstev Službe vlade RS za regionalni razvoj pa 900.000 EUR.
10x10
Kontaktna oseba:
Barbara Gorski
tel: 03 42 65 887
fax: 03 42 87 862
e-naslov: barbara.gorski@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje