Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Teharje

  1. Odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih (Uradni list RS, št. 69-3392/1998)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje (Uradni list RS, št. 69-3393/1998)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto ter Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80-3552/2009)
  4. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje (Uradni list RS, št. 31-1419/2010)
  5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89-3610/2014)
  6. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever (Uradni list RS, št. 14-604/2018)
  7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CI-6 (Uradni list RS, št. 107/20)
  8. Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje (Uradni list RS, št. 163/21)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje