Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku (Uradni list RS, št. 76-3674/1999)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku (Uradni list RS, št. 69-3296/2002)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS. št. 131-5597/2003)
 4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Bukovžlak SV-1 (Uradni list RS, št. 61-2582/2006)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 32-1445/2009)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 39-1885/2009)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 80-3549/2009)
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto ter Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80-3552/2009)
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 109-5755/2010)
 10. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 56-2629/2011)
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 34-1489/2012)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 81-2973/2013)
 13. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 94/20)
 14. Sklep o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak (Uradni list RS, št. 139/20)
 15. Sklep št. 2/2020 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak (Uradni list RS, št. 168/20)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje