Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PLANIRANJE IN UREJANJE PROSTORA

Sklepi o pripravi prostorskih aktov

 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2 (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I” (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 35/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6 (Uradni list RS, št. 33/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 27/18)
 • Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list RS, št. 27/18)
 • Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 27/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju« (Uradni list RS, št. 20/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6-1 (Uradni list RS, št. 6/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN-5-1 (Uradni list RS, št. 6/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica (Uradni list RS, št. 6/18)
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu (Uradni list RS, št. 5/18)
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6 (Uradni list RS, št. 5/18)
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova (Uradni list RS, št. 5/18)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6 (Uradni list RS, št. 1/18)
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu) (Uradni list RS, št. 69/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1 (Uradni list RS, št. 66/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata (Uradni list RS, št. 64/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – območje NV-4-1 (Uradni list RS, št. 58/17)
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list RS, št. 56/17)
 • Sklep o začetku priprave Spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89/14) – skrajšani postopek (Uradni list RS, št. 56/17)
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović) (Uradni list RS, št. 45/17)
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1 (Uradni list RS, št. 43/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list RS, št. 35/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1 (Uradni list RS, št. 31/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje (Uradni list RS, št. 24/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (Uradni list RS, št. 24/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list RS, št. 16/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 15/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno-Ložnica V (Uradni list RS, št. 14/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 12/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5-južni del (Uradni list RS, št. 3/17)
 • Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok (Uradni list RS, št. 1/17)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – skrajšani postopek (Uradni list RS, št. 59/15)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug – skrajšani postopek (Uradni list RS, št. 59/15)
 • Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list RS, št. 39/15)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list RS, št. 7/15)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod« (Uradni list RS, št. 89/14)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list RS, št. 76/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek (Uradni list RS, št. 76/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno – OPPN OZ-9 (Uradni list RS, št. 62/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 13/14)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9« (Uradni list RS, št. 4/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II (Uradni list RS, št. 4/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever (Uradni list RS, št. 4/14)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II (Uradni list RS, št. 3/14)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lava – DPZ4 (Uradni list RS, št. 106/13)
 • Sklep o spremembah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever (Uradni list RS, št. 100/13)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 99/13)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Prekorje – OPPN Prekorje 1 (Uradni list RS, št. 96/13)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Uradni list RS, št. 92/13)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica IV (Uradni list RS, št. 79/13)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (Uradni list RS, št. 79/13)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica (Uradni list RS, št. 30/13)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno – Ložnica III (Uradni list RS, št. 30/13)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Košnica – KO 4 (Uradni list RS, št. 30/13)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 15/13)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – »OPPN DPZ 12« (Uradni list RS, št. 14/13)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 101/10)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje (Uradni list RS, št. 55/10)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Aljažev hrib – JV del (Uradni list RS, št. 38/10)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju Zvodenskega hriba (Uradni list RS, št. 38/10)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list RS, št. 27/10)
 • Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever (Uradni list RS, št. 24/10)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja – Lahovna (Uradni list RS, št. 22/10)
 • Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici (Uradni list RS, št. 12/10)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list RS, št. 7/10)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno (Uradni list RS, št. 104/09)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Babno LKS (Uradni list RS, št. 98/09)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 98/09)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ljubečna - VIGRAD (Uradni list RS, št. 94/09)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list RS, št. 94/09)
 • Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list RS, št. 87/09)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (Uradni list RS, št. 79/09)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu (Uradni list RS, št. 48/09)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec – Na Jasi (Uradni list RS, št. 36/09)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja – OPPN Zgornja Hudinja (Uradni list RS, št. 28/09)
 • Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok (Uradni list RS, št. 13/09)
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Trnovlje-jug (Hermi 2) (Uradni list RS, št. 9/09)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje