Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Odprtje razstave o idejnih zasnovah ureditve javnih površin starega mestnega jedra

10x10
Celje, 17. september 2009 - Mestna občina Celje aktivno pristopa k celoviti prenovi dela odprtih javnih površin starega mestnega jedra. Z obnovo želi Mestna občina Celje dvigniti raven kvalitete urbanega prostora mestnega jedra, z načrtovanjem novih prizorišč pa zagotoviti meščanom in obiskovalcem prijetne javne površine. Z namenom pridobitve različnih pogledov na ureditev javnih površin je bila organizirana urbanistična delavnica, na kateri je sodelovalo pet projektnih birojev.
10x10
slika85
10x10
Ob zaključku urbanistične delavnice je v torek, 15. septembra 2009, ob 11. uri v pritličnih prostorih Knežjega dvorca potekalo uradno odprtje razstave o idejnih zasnovah ureditve javnih površin starega mestnega jedra.
10x10
slika86
10x10
Na uradnem odprtju je Vodja sektorja za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve Darja Zabukovec predstavila potek dela strokovne komisije in izhodišča pri izdelavi projekta za ureditev javnih površin starega mestnega jedra. Podžupan mag. Marko Zidanšek, ki je tudi predsednik strokovne komisije pa je spregovoril o pomenu urbanistične delavnice in prizadevanjih Mestne občine Celje za prenovo javnih površin starega mestnega jedra. "Z današnjim odprtjem razstave smo želeli vzpodbuditi zainteresirano javnost, da si v čim večjem številu ogleda idejne rešitve, ki so si jih zamislili projektni biroji" je poudaril podžupan mag. Zidanšek. Izpostavil je tudi, da je potrebno oceniti, kaj je najboljše in predvsem kaj je najbolj funkcionalno za mestno jedro. Ob koncu je tudi vse zbrane povabil na okroglo mizo o ureditvi javnih površin starega mestnega jedra, ki bo predvidoma konec septembra in dodal, da je odprtje razstave pomemben korak pri uresničevanju zastavljenega cilja.
10x10
slika87
10x10
Razstava je na ogled v pritličnih prostorih Knežjega dvorca od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter ob sobotah od 10. do 12. ure. Ogled je mogoč tudi po dogovoru. Kontakt: Pokrajinski muzej Celje, Muzejski trg 1, tel.: 03/ 4280 962, 031 612 618
10x10

1. Projektanti so pri projektiranju upoštevali navodila predpisana v projektni nalogi:

10x10

2. Idejne rešitve projektnih birojev:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje