Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Prenova javnih površin starega mestnega jedra: aktivnosti v letu 2009 

1. Urbanistična delavnica - februar

Mestna občina Celje pristopa k celoviti prenovi odprtih javnih površin mestnega jedra, Stanetove ulice ter Glavnega trga in Prešernove ulice s Krekovim trgom. S prenovo trgov in ulic ter urbane opreme v stavbno kvalitetnem historičnem fondu mestnega jedra, želi poudariti identiteto mesta ter ustvariti oz. omogočiti prizorišča za občasne dogodke.

Cilji:

 1. Z zasnovo mestotvornih elementov in opreme ustvariti prepoznaven red v prostoru, ob ohranitvi obstoječih kvalitet, z novimi idejami pa mestno jedro nadgraditi in središču vrniti njegovo estetsko in funkcionalno vrednost.
 2. Vzpostaviti harmoničen preplet med grajeno strukturo, vegetacijo in prometom na način, da bo celota bolj uporabna in privlačna za vsakogar.
 3. Neprimerno urejen, vendar ambientalno kvaliteten prostor, očistiti slabega in nepotrebnega ter ga nadgraditi s primerno opremo.
 4. Z opremo in elementi urejanja omogočiti odvijanje različnih dejavnosti na trgu in ulici.
Naročnik:

Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Na podlagi Zazidalnega načrta Staro mestno jedro s spremembami in dopolnitvami (Ur. list SRS št. 42/86 in Ur. list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01 in 108/01, 30/04) Mestna občina Celje razpisuje urbanistično delavnico z namenom pridobitve idejnih zasnov ureditve zunanjih javnih površin starega mestnega jedra.

Udeležba:

Kandidati so bili pravne ali fizične osebe, ki so pooblaščeni univerzitetni diplomirani inženirji arhitekti, univerzitetni diplomirani inženirji krajinske arhitekture ter univerzitetni diplomirani gradbeni inženirji.
Na urbanistično delavnico je naročnik povabil osem projektantov oz. birojev.

Vabljeni udeleženci so bili:
 1. ARK arhitektura Krušec d.o.o., Gallusovo nabrežje39, 1000 Ljubljana
 2. Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje
 3. NAP nova arhitekturna produkcija Nande Korpnik s.p., Krekov trg 8, 3000 Celje
 4. Kultivator, kreativna arhitektura d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje
 5. Inštitut za ekološki inženiring - IEI d.o.o., Lava 7, 3000 Celje
 6. Arhitekt Ernst d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
 7. Navor projektiranje, storitve in raziskave d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
 8. Projektivni biro Celje d.d., Lava 7, 3000 Celje
Na urbanistični delavnici je sodelovalo 5 projektnih birojev.

Merila za ocenjevanje:

Ocenjevalna komisija je rešitve v posameznih idejnih zasnovah vrednotila po merilih, opisanih v posameznih sklopih, katerih pomembnost je točkovno opredeljena.

Ocenjevalna komisija:

Dela jo ocenjevala Strokovna komisija v sestavi: predsednik mag. Marko Zidanšek, namestnik predsednika Roman Kramer ter člani Dunja Gorišek, Miha Završnik, Saša Heath - Drugovič, Nande Korpnik in Darja Zabukovec.
10x10
10x10
2. Odprtje razstave - september

Ob zaključku urbanistične delavnice je v torek, 15. septembra 2009, ob 11. uri v pritličnih prostorih Knežjega dvorca potekalo uradno odprtje razstave o idejnih zasnovah ureditve javnih površin starega mestnega jedra.

Na uradnem odprtju je Vodja sektorja za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve Darja Zabukovec predstavila potek dela strokovne komisije in izhodišča pri izdelavi projekta za ureditev javnih površin starega mestnega jedra. Podžupan mag. Marko Zidanšek, ki je tudi predsednik Strokovne komisije pa je spregovoril o pomenu urbanistične delavnice in prizadevanjih Mestne občine Celje za prenovo javnih površin starega mestnega jedra. "Z današnjim odprtjem razstave smo želeli vzpodbuditi zainteresirano javnost, da si v čim večjem številu ogleda idejne rešitve, ki so si jih zamislili projektni biroji" je poudaril podžupan mag. Zidanšek. Izpostavil je tudi, da je potrebno oceniti, kaj je najboljše in predvsem, kaj je najbolj funkcionalno za mestno jedro. Ob koncu je tudi vse zbrane povabil na okroglo mizo o ureditvi javnih površin starega mestnega jedra, ki bo predvidoma konec septembra in dodal, da je odprtje razstave pomemben korak pri uresničevanju zastavljenega cilja.
10x10
 slika86

slika87

Razstava je bila na ogled v pritličnih prostorih Knežjega dvorca vse od uradnega odprtja do 15. oktobra 2009.

10x10

3. Okrogla miza - september

V sredo, 30. septembra 2009 je v Galeriji sodobne umetnosti v Celju potekala okrogla miza o prenovi javnih površin starega mestnega jedra, ki jo je organizirala Mestna občina Celje. Mestna občina Celje je želela poleg strokovnih mnenj in rešitev urbanistične delavnice, pridobiti tudi mnenje širše javnosti. Z namenom pridobitve različnih pogledov na ureditev javnih površin je bila najprej organizirana urbanistična delavnica, na kateri je sodelovalo pet projektnih birojev in okrogla miza, kjer je sodelovala širša javnost.

Okroglo mizo je vodil vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje in namestnik predsednika Strokovne komisije Roman Kramer, sodelovali pa so tudi ostali člani Strokovne komisije - Dunja Gorišek, Miha Završnik, Saša Heath - Drugovič, Nande Korpnik in Darja Zabukovec. Strokovno komisijo vodi podžupan Mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek.

Po uvodnih predstavitvah vseh petih projektnih birojev je sledila razprava o vlogi javnega odprtega prostora, programske vsebine trgov (koncerti, sejmi itn.), prometa - delna ali celotna zapora Prešernove ulice, sprememba prometnega režima na Krekovem trgu, zelenih površin - nove zasaditve, zasedbo javnih površin - gostinski vrtovi, nadstreški, oglaševanje, in o vlogi Glavnega trga.

Roman Kramer je med razpravo poudaril, da prenova starega mestnega jedra ni mrtva črka na papirju, saj si Mestna občina Celje že nekaj časa prizadeva za celovito prenovo starega mestnega jedra, kar dokazujejo tudi številne aktivnosti. Po njegovem mnenju, gre pri tem projektu za velik izziv, ki je hkrati tudi odgovornost. "Rešitve izvedene urbanistične delavnice bodo osnova za projektno nalogo, kateri bo sledila priprava PZI (projekt za izvedbo) projekta" je še dodal med razpravo.
10x10
slika92

slika93

slika94

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje