Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Knežji dvorec: aktivnosti v letu 2008

10x10
V letu 2008 je potekala investicija "Dokončanje del na komunikacijskem stolpu in zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet", ki se zaključuje spomladi 2009.

Vrednost te investicije je ocenjena na 989.344 eur. Na podlagi triletnega spomeniškovarstvenega razpisa kulturni tolar na Ministrstvu za kulturo je Mestna občina Celje pridobila 206.093 eur. Delež MOC je bil 783.251 eur. Izvedbena dela bodo predvidoma zaključena marca 2009. Otvoritev tega dela objekta bo sledila sredi aprila 2009.

Na podlag natečaja Celjski včeraj in jutri je bila v letu 2008 izdelana projektna dokumentacija PGD (komunikacijski stolp, zahodni trakt, del zunanje ureditve) in za potrebe predmetne investicije v letu 2008 še PZI dokumentacija (arheološka klet, del pritličja, del komunikacijskega stolpa). V postopku je pridobitev delnega uporabnega dovoljenja za arheološko klet in del pritličja.

V letu 2008 so se izvajala gradbeno obrtniška in restavratorska dela v arheološki kleti in delu pritličja (komunikacijski stolp) ter arheološke raziskave na lokaciji odstranjenih zaklonišč v kleti. Restavratorska dela so med drugim zajemala čiščenje, utrditev in impregnacijo zidovja, v srednjeveško obzidje umeščena rimska plastika boginje je bila restavratorsko očiščena, utrjeni in restavrirani so bili ostanki rimskega ometa z arhitekturno poslikavo, rekonstruiran je bil apneni in glineni estrih v dveh prostorih rimske hiše, statično in gradbeno je bil saniran gotski lok iz kamnitih klesancev v kleti, v pritličju pa je bil izveden gotski glajen omet v dveh prostorih gotskega palacija.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje