PROJEKTI V TEKU

Grajske poti

image002


Mestna občina Celje je bila uspešna pri prijavi projekta »Grajske poti«, na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.
Gre za investicijski projekt v javno turistično infrastrukturo v Mestni občini Celje, na območju grajskega griča okoli Starega gradu Celje, ki obsega več ureditev in sicer:
1. nove povezovalne poti ter tematske točke in počivališča z ustrezno opremo:
 • pot 1 pod grajskimi stenami: GEOLOŠKA POT,
 • pot 2 po JZ pobočju: POT Z IGRO V DOLINO,
 • pot 3 po grajskem jarku, PANORAMSKA POT,
2. razgledne ploščadi nad plezališčem,
3. dveh vhodnih portalov - ploščadi ob vstopu v grad,
4. digitalne nadgradnje (vsebinske tematske točke) ob obstoječi Pelikanovi poti: PELIKANOVA POT.

Namen projekta je:
 • krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turistični destinaciji Celje,
 • dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacije in njenih deležnikov,
 • višja kakovost doživetij turistov,
 • dvig dodane vrednosti v turizmu,
 • izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva,
 • sprejemljivost turizma za lokalno okolje,
 • vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Investitor Mestna občina Celje bo v okviru projekta Grajske poti razvil in upravljal (z lokalno organizacijo, ki skrbi za razvoj turizma v destinaciji) tri nove turistične produkte, ki bodo obiskovalcem na voljo celo leto.
Od tega bo en nov turistični produkt oblikovan v 5-zvezdično doživetje in v roku enega leta od zaključka projekta prijavljen na odprt poziv STO za 5-zvezdična doživetja (Slovenija Unique Experiences), in sicer turistični produkt TP »Digitalna Pelikanova pot«.
V okviru obravnavanega projekta bodo razviti naslednji novi turistični produkti, ki bodo pozitivno vplivali na podaljšanje dobe bivanja turistov:
 • turistični produkt TP  »GRAJSKE POTI CELJA«
 • turistični produkt TP  »DIGITALNA  PELIKANOVA POT«
 • turistični produkt TP  »GEOLOŠKA TRAIL POT«


Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša 557.259,51 evrov z DDV, od tega so odobrena nepovratna EU sredstva v višini 348.029,48 evrov.


Izvedba investicije: 2023 - 2024
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Celotna vrednost projekta: 557.259,51 EUR 
Višina sofinanciranja projekta: 348.029,48 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Marjetka Černe, Kabinet župana
marjetka.cerne@celje.si 

Izvedba investicije:
Alja Založnik, Oddelek za družbene dejavnosti

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje