Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani

Prenovo starega mestnega jedra Celja bo nadaljevalo podjetje Mineral

Celje, 7. avgust 2013 – Staro mestno jedro Celja sije v novi podobi. Vsa dela prve faze obnove bodo končana do te sobote. Trenutno so dela v zaključni fazi, in sicer se med drugim urejata predstavitev vodnjaka iz leta 1781 na Prešernovi ulici in predstavitev rimske ceste na Savinovi ulici.
Obnova dela starega mestnega jedra Celja je zajemala oz. zajema območje dela Prešernove, Stanetove, Lilekove, Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga. Nove ureditve zajemajo obnovo dotrajanih javnih odprtih površin, zamenjavo tlakov, zamenjavo dreves, obnovo javne razsvetljave in dela urbane opreme ter pripravo priključnih mest za prireditvene odre. Sočasno se je zamenjala dotrajana komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. Vrednost celotne investicije je znašala 4.694.722,42 milijona eur, sofinanciranje iz evropskih sredstev pa 2.525.143 eur. Prenovo je v začetku izvajalo podjetje CM Celje, d. d., po odpovedi pogodbe s strani Mestne občine Celje in ponovnem razpisu pa jo je nadaljevalo podjetje Mineral, d. o. o..  Za izvajalca 2. faze prenove – Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice s trgom pred Metropolom - je bilo na razpisu izbrano podjetje Mineral, d. o. o.. Na razpis je prispela le ena ponudba. Vrednost celotne investicije znaša 3.390.565,69 evrov, sofinanciranje iz evropskih sredstev pa 1.523.503,65 evrov. Z deli bodo predvidoma začeli v drugi polovici avgusta. Obnovili bodo vso komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, na novo tlakovali pohodne in vozne površine iz tonalitnih plošč in kock ter namestili vso urbano opremo (koši za smeti, klopce, rešetke ob drevesih, pitnik, stebrički za omejevanje prometa, stojala za kolesa). Nova fontana na Krekovem trgu Na Mestni občini Celje smo veseli, da je nova fontana na Krekovem trgu ljudem všeč. Želimo pa opozoriti, da voda na fontani kroži in zaradi dodanega broma, ki služi kot dezinfekcijsko sredstvo,  ni pitna. Na ograji tik ob fontani so nameščene opozorilne table. Brom je dodan v najmanjši možni koncentraciji za dezinfekcijo vode, kljub temu pa lahko enako kot klor draži sluznico in kožo.


IMG 5826
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje