Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani
Celje ima novo zvezdo in Alma Karlin se je vrnila na Krekov trg

Celje, 11. junij 2013 – Staro mestno jedro Celja je zdaj že povsem drugačno kot pred nekaj meseci. Prva faza obnove se bliža h koncu, gradbena dela pospešeno potekajo še na Prešernovi in Savinovi ulici.

Izvajalec, podjetje Mineral, d. o. o., je končal večino del na Krekovem trgu. Ponovno stoji kip Alme Karlin, uspešen je bil tudi poskusni zagon fontane konec minulega tedna.
Zaključili so z obnovo komunalnih vodov in finalih tlakov na Linhartovi, Lilekovi, Stanetovi in prvem delu Prešernove ulice do arkad. Položena je nova zvezda, ki s svojimi kraki ponazarja smeri neba.

Vodnjak, ki so ga med deli odkrili na Prešernovi ulici, bo predstavljen nad finalnim tlakom skladno z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Izvajalec je že pristopil k pripravi terena, izdelavi oboda vodnjaka ter manjkajočih kamnitih elementov.

Trenutno potekajo dela na drugem delu Prešernove in Savinove ulice.

Obnova dela starega mestnega jedra naj bi bila povsem zaključena v drugi polovici meseca julija.

23. maja je potekel rok za oddajo ponudb za "Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju", to je drugo fazo prenove starega mestnega jedra. Izvajalec gradbenih del še ni bil izbran. Pričakujemo, da bomo odločitev o oddaji javnega naročila sprejeli v drugi polovici junija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Krekov trg in Alma Karlin 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje