Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani

EPOurban - aktivnosti v letu 2012

1. Mednarodna konferenca na Poljskem

 
Od 17. do 18. oktobra 2012 je v mestu  Sopot na Poljskem potekala mednarodna konferenca projekta EPOurban z naslovom "Implementation of urban regeneration projects". Drugi dan je bilo organizirano delovno srečanje projektnih partnerjev, v okviru tega pa je potekalo tudi srečanje nadzornega odbora projekta. Na konferenci so bila predstavljena prizadevanja posameznih mest za reurbanizacijo ciljnih območij, obravnavanih v okviru projekta. Partnerji iz Poljske so predstavili ciljno območje mesta Sopot v katerem živi 36.000 prebivalcev. Na delovnem srečanju projektnih partnerjev so bile predstavljene že narejene aktivnosti in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v prihodnosti. Mednarodno EPOurban konferenco »Implementation of urban regeneration projects« je z uvodnim pozdravom odprl župan mesta Sopot. Konferenco je nadaljevala Jana Fischer v vlogi vodilnega partnerja. Predstavila je osnovne informacije o projektu in navedla v grobem dosedanje ter prihodnje aktivnosti. Predstavnica Ministrstva za regionalni razvoj na Poljskem je v svoji predstavitvi  poudarila pomen reurbanizacije mest iz vidika zagona gospodarstva. Predstavila je kako na Poljskem koristijo za te namene finančni inštrument Jessica. V naslednji predstavitvi je dr. Piotr Lorens iz Fakultete za arhitekturo iz mesta Gdansk, ki je sicer povezoval konferenco kot moderator, predstavil 20-letne izkušnje mesta Sopot v procesih prenove oz. reurbanizacije. Poudaril je, da se je v projektih reurbanizacije nujno potrebno pred pričetkom vprašati zakaj želimo speljati nek projekt oziroma kakšne cilje želimo s tem doseči. V projektu EPOurban vidi dodano vrednost predvsem v sodelovanju in mobilizaciji privatnih lastnikov.
Predstavnik projektnega partnerja AiNnova iz Slovaške je prestavil aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v naslednjih mesecih. Izpostavil je vlogo mest (občin) pri zagotavljanju pomoči privatnim lastnikom v procesih prenov. Pri privatnih lastnikih je nujno potrebno povečati interes za obnove.
 
MK Poljska1
 
V naslednjem sklopu so potekale predstavitve posameznih projektnih partnerjev. Predstavniki mest Bratislava, Celje, Praga, Bolzano, Voitsberg, Sopot in Leipzig so predstavili ciljna območja obravnavanja projekta EPOurban v posameznih mestih, probleme v teh območjih, priložnosti, ki jih vidimo kot izziv, cilje posameznih mest, do sedaj izvedene aktivnosti v projektu in planirane aktivnosti v prihodnosti. V vseh mestih trenutno potekajo intenzivni razgovori z obstoječimi svetovalnimi organizacijami za področje prenove zgradb, z reprezentativnimi predstavniki lastnikov stanovanj, s potencialnimi zunanjimi svetovalci iz stroke ter z lastniki stanovanj. Med projektnimi partnerji so stara mestna jedra, kot ciljna območja poleg Celja obravnavana še v mestih Leipzig in Sopot. Ta tri mesta so po vsebini primerljiva. V Leipzigu bodo spodbujali prenove starih zgradb v dveh vpadnih ulicah v center mesta, v mestu Sopot pa stare vile v mestnem jedru. V popoldanskem delu je bil organiziran strokovni ogled ulic in zgradb mesta Sopot, ki spadajo v ciljno območje projekta. V centru mesta Sopot so v večini stare vile. Velik del teh vil je obnovljenih. Trenutno delajo intenzivno na konzervatorskih načrtih za prenovo določenih vil. Na ta način skrbijo za atraktivnost mesta, ki je sicer tudi precej obiskano od turistov.
 
MK Poljska2
 
Drugi dan je bilo organizirano delovno srečanje projektnih partnerjev. Dogovorili smo se katere podatke je potrebno še zagotoviti za izdelavo primerjalne analize situacije v posameznih mestih. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so med mesti precejšnje razlike. V nadaljevanju smo obdelali prihodnje aktivnosti. V Celju bomo v prihodnjih mesecih pričeli z iskanjem zunanjih svetovalcev. Izbrali bomo kriterije za izbor pilotskih zgradb, ki bodo kasneje obravnavane kot konzultantski primeri. Za posamezne zgradbe se bodo izdelali akcijski načrti prenove. Na koncu srečanja smo se dogovorili za termin načrtovanih dveh EPO akademij in definirali termin za naslednje delovno srečanje projektnih partnerjev v letu 2013.
011 015 016 018020026
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje