Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani
Obnova mestnega jedra dobro napreduje

Celje, 14. marec 2013 – Dela v starem mestnem jedru Celja se nadaljujejo s polno paro. Po daljši prekinitvi zaradi slabega vremena je izvajalec, podjetje Mineral, v marcu spet začel pospešeno delati.
 

Izvajalec nadaljuje z zemeljskimi deli in prenovo komunalnih vodov na preostalem delu Prešernove in Stanetove ulice do vozlišča s Prešernovo ulico in Glavnim trgom. Na Krekovem trgu sanirajo zid pred Celjskim domom. Dokončali bodo tudi navezavo na obstoječe tlake na Razlagovi ulici in prestavili semaforja pred železniško postajo na Ulici XIV. divizije tako, da se razširi prehod za pešce. Ta dela se bodo izvajala med vikendi (dva do tri vikende) z delno zaporo. V času izvajanja del bo promet v smeri Laškega potekal po nasprotnem voznem pasu in bo urejen z ročnim usmerjanjem.
 
Dostava na Prešernovi in Razlagovi ulici je zaradi del motena. Dostop je možen preko Glavnega trga ter delno po Gubčevi in Lilekovi ulici. Dostava ponekod ni mogoča neposredno pred vhode določenih lokalov in trgovin, zato za razumevanje prosimo lastnike in najemnike lokalov, pa tudi stanovalce in obiskovalce mesta.

Ko bodo z obratovanjem začele asfaltne baze, bodo asfaltirali Linhartovo ulico in preostali del Krekovega trga do Ulice XIV. divizije ter ostale ulice po posameznih etapah. Sledilo bo vgrajevanje linijskih požiralnikov, polaganje kamnitih plošč in granitnih kock, fugiranje ter vgrajevanje urbane opreme (ulične svetilke, klopi, ograje, naslonjala za kolesa, potopni stebrički in stebrički za omejevanje prometa). V začetku aprila bodo poskusno zagnali fontano na Krekovem trgu, ki bo z 12 šobami ustvarjala igro osvetljenih vodnih curkov. Zavedamo se, da obnova vpliva na delovanje podjetnikov v mestnem jedru in da je gibanje po mestu oteženo, zato se zahvaljujemo za razumevanje in prosimo za strpnost.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje