Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Ustanovno srečanje projektnih partnerjev EPOurban

Celje, november 2011 - Od 24. do 26. novembra je v mestu Leipzig v Nemčiji potekalo ustanovno srečanje projektnih partnerjev. Srečanje je bilo razdeljeno na tri delovne sklope.

Prvi dan smo partnerji predstavili problematiko v posameznih mestih, konkretne primere kako se teh problemov lotevamo v lokalnih okoljih, kakšne so omejitve pri delu in pričakovanja sodelujočih glede sodelovanja v projektu. Predstavitve posameznih partnerjev so pokazale, da se v mestih kljub različnim situacijam ukvarjamo s podobnimi problemi. Ti problemi, povezani z namenom projekta EPOurban, so predvsem vezani na privatne lastnike in njihovo vključitev v procese urbanizacije. Vprašanje kako stimulirati privatne lastnike za udeležbo v procesih urbanizacije mest je bila rdeča nit vseh razgovorov. Prikazan je bil primer dobre prakse mesta Leipzig glede oživitve mestnih jeder. Njihova želja je nadgraditi že obstoječi svetovalni sistem, ki pomaga pri svetovanju privatnim lastnikom glede prenov.
10x10
projekt-epourban-01
10x10
Drugi dan srečanja se je začel z organizirano vožnjo s tramvajem po ulici Georg-Schumann-Strasse v mestu Leipzig. Ulica je, čeprav je veliko daljša, primerljiva s Cankarjevo ulico v Celju. Nekaj hiš je obnovljenih, večina pa na obnovo še čaka. Vožnjo je vodil podžupan mesta Leipzig za področje urbanizma. Poudaril je željo mesta Leipzig po obnovi delov te ulice, ki je strateškega pomena za nadaljnji razvoj mesta.

V nadaljevanju srečanja so odgovorni partnerji za posamezne delovne pakete predstavili svoje vidike o poteku projekta. Predstavljeni so bili načini komuniciranja med projektnimi partnerji, komuniciranje z javnostjo, širjenje informacij o poteku projekta, marketing projekta, definicija nacionalnih pogojev in potreb, vzpostavitev svetovalnega telesa in orodij ter način širitve rezultatov projekta. Dalje so bili predstavljeni še osnovni podatki o organizaciji projekta, o pogodbenih in finančnih obveznostih projektnih partnerjev do projekta, o nadzoru nad izvajanjem in administriranju projekta.

Podani so bili naslednji povzetki:
  • Primeri posameznih mest so glede pogojev, vidikov in izzivov precej različni, kar pa ne pomeni problema, temveč priložnost.
  • Pomembno je dobro sodelovanje ter izmenjava mnenj, izkušenj in praks.
  • Že začete aktivnosti v mestih na področju urbanizacije so dobra osnova za izvedbo projekta
  • V nadaljevanju projekta se je potrebno usmeriti v iskanje metod in orodij za uspešno vključitev privatnih lastnikov, upravljavcev stanovanj in morebitnih investitorjev.
10x10
tn slika 01 tn slika 02 tn slika 03 tn slika 04 tn slika 05
10x10
Tretji dan srečanja je bil organiziran ogled urbano problematičnih predelov mesta Leipzig. Prikazane so bile težave s katerimi se srečujejo v teh predelih in postopki ter načini reševanja teh problemov.
10x10
projekt-epourban-02
Avtorica fotografij: Christiane Eisler

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje