Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

V marcu se bodo začela dela za projekt Generator


Celje, 27. februar 2019 – Izbran je izvajalec del v projektu Generator. Odločitev, da se za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na stavbi nekdanje blagovnice »T«, izbere družba Remont d. d., je pravnomočna, saj naročnik Mestna občina Celje po preteku predpisanih 8 delovnih dni ni prejel zahtevka za revizijo zoper takšno odločitev. Mestna občina Celje bo tako izbranega izvajalca pozvala k podpisu pogodbe.

Dela, ki jih bo opravil izbrani izvajalec, zajemajo zamenjavo strešne kritine, sanacijo fasade, zamenjavo oken in obnovo notranjosti stavbe nekdanje blagovnice T. Z deli bo izvajalec začel že v marcu, rok za izvedbo del pa je 8 mesecev. V notranjosti objekta bo obnovil prvo, drugo in tretje nadstropje ter posodobil tudi vse inštalacije. Izvedena bo tudi rekonstrukcija severnega vhoda in severne fasade z dograditvijo vhodne avle in dvigalnega jaška s panoramskim dvigalom.
Mestna občina Celje pripravlja dokumentacijo za naročilo eksponatov za poljudnoznanstveni park. Pričakujemo, da bi park za obiskovalce lahko odprli v prvi četrtini prihodnjega leta.

Celotna vrednost projekta trenutno znaša 5.920.054 EUR. Vrednost projekta za Mestno občino Celje znaša 5.502.413 EUR, od tega je iz EU sredstev sofinanciranih 3.640.270 EUR. Za opremljanje tehnološko znanstvenega parka je v okviru projekta planiranih 1.000.000 EUR.

Obiskovalcem bodo v tehnološko znanstvenem parku predstavljeni z regijsko industrijo in zgodovino mesta povezani, tematski sklopi: tehnologije prihodnosti, energija in obnovljivi viri, astronomija, fizika, matematika, delovanje človeškega telesa, področje zdravja in gibanja … V tretjem nadstropju bo urejen tudi prostor za vzpostavljanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, start-up podjetja in inovativne posameznike, mala in srednja podjetja ter visokotehnološka podjetja. V prenovljeni stavbi bo nove prostore dobil Inkubator savinjske regije.
Projekt se bo izvajal v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami in gospodarstvom, kar se nam zdi še posebej pomembno.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje