Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Energetska sanacija vrtcev in šol ter celovita obnova Celjskega doma dobro napredujejo
Ponekod bodo dela zaključena že v marcu


Celje, 21. februar 2019 – Od minulega poletja v Celju poteka energetska sanacija vrtcev, šol in Celjskega doma v sklopu projekta Energetska sanacija javnih objektov v Mestni občini Celje – javno zasebno partnerstvo. Partner v projektu je javno podjetje Energetika Celje. Obnavljajo se Celjski dom, II. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Osnovna šola Glazija, Osnovna šola Hudinja, Vrtec Zarja (enoti Živ žav in Iskrica), Vrtec Anice Černejeve (enota Mavrica).

V osnovnih šolah in vrtcih so izvajalci v zadnjih dveh mesecih posodabljali ogrevalne sisteme, nameščali nove ventile in termostatske glave grelnih teles, toplotne črpalke (ponekod so tik pred inštalacijo), trenutno še urejajo prezračevalne sisteme kuhinj in telovadnic, nameščajo okolju prijaznejše LED sijalke, itd.

Celjski dom
Dela na Celjskem domu potekajo po načrtu. V delu stavbe, ki je obrnjen proti Razlagovi ulici, so zaključena dela na stavbnem pohištvu, zamenjana je strešna kritina, na nižji pultasti strehi je položena tudi toplotna izolacija. Zaključena je ulična fasada ob Razlagovi ulici in očiščen je fasadni podstavek. Dela na fasadnem podstavku se bodo nadaljevala, ko bo to mogoče.  
Na preostalih stranicah stavbe Celjskega doma proti Krekovem trgu in Cesti XIV. divizije se nadaljujejo menjava oziroma obnova stavbnega pohištva in dela na fasadi. Izvajalec intenzivno dela na menjavi strešne kritine in začenja z večjim posegom menjave nosilne lesene konstrukcije ostrešja dveh piramid, zaradi česar se je povečala tudi površina gradbišča na Krekovem trgu. Vsi posegi se izvajajo skladno z nadzorom statika in predstavnika ZVKDS.
Mestna občina Celje ob vseh zgoraj navedenih posegih s pristojnimi službami in uporabniki usklajuje tudi prenovo elektrifikacije Celjskega doma. Trenutno pa smo v fazi pridobivanja projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev dvorišča Celjskega doma, rekonstrukcijo zimskega atrija in ureditev dostopov.

Podrobneje o delih na šolah in vrtcih:
Na II. osnovni šoli so v zadnjih dveh mesecih posodobili ogrevalni sistem ter zamenjali 30 svetlobnih kupol, ki zdaj ustrezajo zahtevam pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). V naslednjih tednih bodo izvedli rekuperacijsko prezračevanje telovadnice in kuhinje, namestili toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode ter v celoti zamenjali razsvetljavo, ki je stara že 20 let.

Na IV. osnovni šoli so namestili ventile in termostatske glave novejše generacije, zamenjali so sistem za ogrevanje sanitarne vode z novim zalogovnikom in visokoenergijskim grelnikom na zemeljski plin. Šola bo dobila tudi toplotno črpalko za ogrevanje prostorov, rekuperacijsko prezračevanje male telovadnice, zamenjali bodo prezračevalni sistem v kuhinji. Zamenjava razsvetljave ne bo zelo zahtevna, saj je potrebno namestiti le nove LED sijalke.

Na Osnovni šoli Hudinja je vse pripravljeno za prehod na daljinsko ogrevanje. Namestili so nove ventile in termostatske glave, uredili bodo rekuperacijsko prezračevanje telovadnice in kuhinje.

Tudi na Osnovni šoli Glazija so namestili nove ventile in termostatske glave. Zamenjali so 20 let star kotel z novejšim kondezacijskim kotlom na zemeljski plin. V celoti je prenovljeno prezračevanje kuhinje, novo prezračevanje telovadnice pa bo začelo delovati v kratkem. Šola bo dobila toplotno črpalko in po vseh prostorih tudi nove LED sijalke.

V Vrtcu Mavrica načrtujemo celovito prenovo kuhinje, ki bo dobila tudi energetsko učinkovito prezračevanje. Dela se bodo predvidoma začela med prvomajskimi prazniki, najkasneje pa med poletnimi počitnicami. Po kurilni sezoni bo izvajalec zamenjal staro toplotno postajo z novo in namestil toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Razsvetljavo bodo zamenjali v mesecu marcu.

V Vrtcu Živ žav je izvajalec namestil ventile novejše generacije in sodobne termostatske glave. Zamenjali so staro toplotno postajo in razdelilec toplote z novim sistemom. Urejeno je novo prezračevanje igralnice in nameščene so LED sijalke. V načrtu je novo prezračevanje kuhinje. Vsa dela v tem vrtcu bodo predvidoma zaključena konec meseca marca.

Tudi Vrtec Iskrica je dobil nove ventile in sodobne termostatske glave grelnih teles. Urejeno je prezračevanje igralnice in nameščene so LED sijalke. V začetku meseca marca bo izvajalec namestil še toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Dela v tem vrtcu bodo predvidoma zaključena do konca marca.

prezracevanje energsan
Nov prezračevalni sistem na Osnovni šoli Glazija

Osnovni podatki o projektu:
Junija je Ministrstvo za infrastrukturo Mestni občini Celje dodelilo 1.600.460,51 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju, med katerimi je tudi Celjski dom. Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,15 EUR z DDV. Podjetje Energetika Celje, s katerim je Mestna občina Celje sklenila javno-zasebno partnerstvo, bo za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (1.979.559,23 EUR). Preostanek, to je 474.553,41 EUR, bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna.
Sočasno se sanira historična fasada Celjskega doma, za kar bo Mestna občina Celje iz proračuna namenila nekaj manj kot pol milijona EUR.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje