Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje začela z gradnjo polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin

Celje, 4. september 2018  – Mestna občina Celje je na podlagi gradbenega dovoljenja v naselju Trnovlje začela z gradnjo polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje. Družba NRG, d. o. o., Ljubljana, ki je bila na javnem razpisu izbrana za izvajalca del, mora skupaj s partnerjem, družbo Simes, d. o. o., iz Celja in podizvajalci, dela zaključiti do sredine decembra letos, saj nameravamo v Celju prvega januarja prihodnje leto uvesti javni potniški promet. Kot je že znano, smo kupili deset srednje velikih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, ki bodo po zelo ugodnih cenah vozili na petih linijah in center mesta povezovali z večjimi stanovanjskimi naselji. 

CNG 1

Mestna občina Celje je za izvedbo projekta pooblastila javno podjetje Energetika Celje, d. o. o. Investitor priključnega plinovoda za polnilno postajo je družba Plinovodi, d. o. o., Ljubljana, strokovni nadzor med gradnjo pa izvaja celjsko podjetje IBJ-Inženirski biro Januš, d. o. o.  Pogodbena vrednost za izvedbo del znaša 795.093,13 evra brez DDV. 
Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin Celje ne bo namenjena samo avtobusom, ampak tudi drugim uporabnikom. V številnih evropskih državah, pa tudi drugod po svetu, uporaba stisnjenega zemeljskega plina v prometu močno narašča. V primerjavi z drugimi pogonskimi gorivi  je namreč cena stisnjenega zemeljskega plina bistveno nižja, najpomembnejše pa je, da so vozila s takšnim motorjem okolju prijaznejša. Motor na metan  v primerjavi z motorjem na bencin izpusti v zrak do 25 odstotkov manj ogljikovega dioksida, do 75 odstotkov manj ogljikovega monoksida, do 60 odstotkov manj ogljikovodikov, dušikovih oksidov in žveplovega dioksida, medtem ko trdih delcev PM10 v izpustu skorajda ni. Vozila na stisnjen zemeljski plin so zaradi vsega naštetega dobra alternativna rešitev za zmanjšanje obremenitve okolja s toplogrednimi plini in trdimi delci, za kar si v Celju zelo prizadevamo.  

CNG 2

Čeprav je osebne avtomobile na stisnjen zemeljski plin na evropskem trgu mogoče kupiti že od leta 1994, zanje dolgo časa ni bilo velikega zanimanja zaradi manjkajoče  infrastrukture. V zadnjih letih število polnilnic v tujini strmo narašča, živahnejša je tudi gradnja tovrstne infrastrukture v Sloveniji. Trenutno imamo pri nas štiri javne polnilnice in sicer dve v Ljubljani, eno v Mariboru in eno na Jesenicah. Celjska polnilnica bo torej že peta v Sloveniji in bo tehnološko najsodobneje opremljena. Primerno bo umeščena v prostor in bo obratovala brez zaposlenih. Polnjenje vozil bo v prvi fazi omogočeno na dveh polnilnih mestih, vsa vgrajena tehnološka oprema pa bo omogočala možnost vgradnje dodatnih dveh polnilnih mest. Poleg tega bo polnilna postaja opremljena z vsemi potrebnimi inštalacijami za kasnejšo dograditev dveh hitrih električnih polnilnic za osebna vozila. Obratovanje polnilnice bo nadzorovano iz novega nadzornega centra Energetike, ki bo zagotovila tudi 24-urno dežurno službo. Plačila natočenega stisnjenega zemeljskega plina bodo brez gotovinska z uporabo plačilnih kartic v sistemu Bankart.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje