Načini glasovanja - lokalne volitve 2022

Redne lokalne volitve, na katerih volimo župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, izvedemo vsake štiri leta, in sicer tretjo nedeljo v novembru.

 • Predčasno glasovanje
  • Predčasno glasovanje bo potekalo v avli Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje v naslednjih terminih v torek, 29. novembra 2022, od 7.00 do 19.00, v sredo, 30. novembra 2022, od 7.00 do 19.00 in v četrtek, 1. decembra 2022, od 7.00 do 19.00 ure.
 • Splošno glasovanje
  • Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022. Volišča bodo odprta od 7. ure do 19. ure.
 • Glasovanje na domu (OBRAZCA: OBVESTILO ZASE ali ZA DRUGO OSEBO(pdf)
  • Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci), ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 30. novembra 2022, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (glasovanje na domu), pod pogojem, da vlogi/obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo ali izvid). Občinska volilna komisija mora vlogo/obvestilo prejeti najkasneje do 30. novembra 2022 do 24. ure.
 • Glasovanje po pošti ( OBRAZEC - splošno in OBRAZEC - enkratno glasovanje po pošti - INVALIDI) (pdf)
  • Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 23. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, in volivci, ki so v izolaciji najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja, pod pogojem, da vlogi/obvestilu občinski volilni komisiji o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid o pozitivnem testu ali drugo dokazilo). Občinska volilna komisija mora vlogo/obvestilo prejeti najkasneje do 23. novembra 2022 do 24. ure.Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali prejmejo odločbo o invalidnosti po 23. novembru 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka, 28. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid, potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja in vlogi/obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid o pozitivnem testu ali drugo dokazilo). Občinska volilna komisija mora vlogo/obvestilo prejeti najkasneje do 28. novembra 2022 do 24. ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje