Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obrazci - lokalne volitve 2022

  • Glasovanje na domu (pdf)
  • Glasovanje po pošti (pdf)
  • Soglasje h kandidaturi za člana sveta krajevne skupnosti oz. mestne četrti
  • Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti oz. mestne četrti, ki jo je določila politična stranka
  • Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti oz. mestne četrti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
  • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo (e) kandidatov za volitve članov sveta krajevne skupnosti oz. mestne četrti v Mestni občini Celje
  • Vsi obrazci za lokalne volitve 2022
  • Podpora kandidaturi za župana (pdf)
  • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (pdf)
  • Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje