Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

GRBKrajevna skupnost Teharje
Teharje 56 
3221 Teharje
telefon: 0597 693 67
gsm: 031 446 460
e-pošta: teharje@celje.si
Predsednik: Martin Kopitar
Koordinator: Suzana Bekić
uradne ure:
  • ponedeljek: 9:00 do 11:00 in 13:00 do 15:00
  • sreda: 9:00 do 11:00 in 13:00 do 16:00
Predstavitev Krajevne skupnosti Teharje
10x10
Teharje imajo bogato zgodovino. V pisnih virih se prvič posredno omenjajo že v 12.stoletju. Krajevna zgodovina je tesno povezana s Celjskimi grofi, saj so si Teharčani pridobili poplemenitenje. Po legendi naj bi Celjski grof Ulrik II. rad zahajal k teharskim dekletom. Pri enem takšnem nočnem pohodu so ga teharski fantje ujeli in pridržali. Grof je v želji, da bi si prihranil sramoto, Teharčanom ponudil odkupnino, vendar je fantje niso sprejeli. Grofa so spustili šele, ko jim je obljubil, da jih bo poplemenitil in jim iz svojega grba podelil dve zvezdi. To legendo sta uporabila tudi Benjamin Ipavec za prvo slovensko opero Teharski plemiči in Ferdo Kočevar za pripovedko Mlinarjev Janez. Po izumrtju Celjskih grofov je nadvojvoda Ferdinand 25. maja 1537 teharskim plemičem znova obnovil in potrdil svoboščine. Na ta dan KS Teharje tudi praznuje svoj krajevni praznik.
Danes so Teharje sedež istoimenske krajevne skupnosti, v kateri živi okoli tisoč prebivalcev, od tega veliko priseljencev.

Teharje so bile sprva podružnica žalske pražupnije in z njo dodeljene leta 1256 stiškemi samostanu. O stari teharski župniji ni nobenega poročila, vemo le, da je le-ta leta 1528 že imela župnika in dva kaplana, kot župnija pa je omenjena 1545. na območju tedanje župnije je bilo pet cerkva: župnijska cerkev sv. Martina, in cerkev sv. Štefana, sv. Ane, sv. Lovrenca in sv. Janeza. Cerkev sv. Štefana je stala na kraju sedanjega krožišča na Teharjah. Med vojno je bila v letalskem napadu poškodovana, po vojni ( 1958) pa so jo porušili. Zvonik je ostal do leta 1974. v spomin na cerkev sv. Štefana je v krožišču postavljen obelisk s kipom prvega krščanskega mučenca sv. Štefana, ki je obdan s kamenjem. Na stranicah obeliska se nahajajo krajevni simboli: teharski grb, posnetek teharske zastave in sodniško žezlo, ki spominja na nekdanjo pravico do lastnega sodstva v kraju.

Na mestu sedanje župnijske cerkve sv. Martina je do začetka 20. stoletja stala stara cerkev sv. Martina, ki so jo podrli, saj je bila premajhna. Leta 1906 je bil blagoslovljen temeljni kamen za novo cerkev, ki so jo zgradili leta 1907, posvetili pa leta 1908. Cerkev je bila v celoti obnovljena leta 2007 v pripravi na praznovanje stoletnice njene posvetitve.

Za cerkev sv. Ane pa pisni viri pripovedujejo, da naj bi to svetišče zgradili v 16. stoletju . A grb celjskih grofov nad glavnim pročeljem ter gotski stavbni členi kažejo na to, da je bila cerkev pozidana pred izumrtjem Celjskih grofov leta 1456.

Svoj pečat je Teharju dalo žalostno povojno dogajanje. V barake nekdanjega nemškega vadbenega centra so po končani vojni maja 1945 začasno namestili vrnjene domobrance, vojake in civiliste; žene in otroke , ki so jih  zavezniki Angleži skupaj z begunci s Hrvaške in Srbije zaustavili na Koroškem in jih potem izročili naši novi oblasti. Večino njih so brez sodbe pobili, nekaj v bližini taborišča v Bukovžlaku ali v bližnji okolici Celja, še več pa so jih od tu odpeljali v smrt v Hudo jamo pri Laškem, v rudniške rove Hrastnika ali Pečovnika in verjetno še kam. Dolga desetletja se o tem v javnosti ni smelo spregovoriti. Po demokratičnih spremembah in osamosvojitvi Slovenije se je o tem več govorilo in pisalo. Še vedno pa ostaja boleč občutek in nelagodje ob tej težki zgodovinski resnici. Na mestu nekdanjega taborišča so po načrtu priznanega arhitekta g. Marka Mušiča vsem tukaj umrlim in od tu v smrt  odpeljanim zgradili spomenik in uredili spominski park. Odprli so ga oktobra 2004, vendar še ni dokončan.10x10
Organi Krajevne skupnosti Teharje
Svet Krajevne skupnosti:   funkcija:
1.  Martin Kopitar   predsednik
2. Jožef Ocvirk   podpredsednik
3. Karmen Kroflič
  članica
4. Sergeja Maršič
  članica
5. David Dolenc
  član
6. Cvetka Rezar   članica

 
Komisija za komunalo:   funkcija:
1. David Dolenc   predsednik
2. Bogomir Kresnik   član
3. Danijel Arčan   član
4. Sandi Horvat   član

Socialna komisija:   funkcija:
1. Karmen Kroflič   predsednica
2. Sergeja Maršič   članica
3. Martina Blažič   članica
4. Petra Špilar   članica
5. Natalija Lipičnik
  članica
6. Vesna Dolenc   članica

Seje organov Krajevne skupnosti Teharje

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje