KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

GRBKrajevna skupnost Teharje
Teharje 56 
3221 Teharje
telefon: 0597 693 67
gsm: 031 446 460
e-pošta: teharje@celje.si
Predsednik: Branko Uršič 
Koordinator: Suzana Bekić
uradne ure:
ponedeljek: 9.00 do 11.00
sreda: 9.00 do 11.00 in 13.00 do 16.30
Predstavitev Krajevne skupnosti Teharje
10x10
Teharje imajo bogato zgodovino. V pisnih virih se prvič posredno omenjajo že v 12.stoletju. Krajevna zgodovina je tesno povezana s Celjskimi grofi, saj so si Teharčani pridobili poplemenitenje. Po legendi naj bi Celjski grof Ulrik II. rad zahajal k teharskim dekletom. Pri enem takšnem nočnem pohodu so ga teharski fantje ujeli in pridržali. Grof je v želji, da bi si prihranil sramoto, Teharčanom ponudil odkupnino, vendar je fantje niso sprejeli. Grofa so spustili šele, ko jim je obljubil, da jih bo poplemenitil in jim iz svojega grba podelil dve zvezdi. To legendo sta uporabila tudi Benjamin Ipavec za prvo slovensko opero Teharski plemiči in Ferdo Kočevar za pripovedko Mlinarjev Janez. Po izumrtju Celjskih grofov je nadvojvoda Ferdinand 25. maja 1537 teharskim plemičem znova obnovil in potrdil svoboščine. Na ta dan KS Teharje tudi praznuje svoj krajevni praznik.
Danes so Teharje sedež istoimenske krajevne skupnosti, v kateri živi okoli tisoč prebivalcev, od tega veliko priseljencev.

Teharje so bile sprva podružnica žalske pražupnije in z njo dodeljene leta 1256 stiškemi samostanu. O stari teharski župniji ni nobenega poročila, vemo le, da je le-ta leta 1528 že imela župnika in dva kaplana, kot župnija pa je omenjena 1545. na območju tedanje župnije je bilo pet cerkva: župnijska cerkev sv. Martina, in cerkev sv. Štefana, sv. Ane, sv. Lovrenca in sv. Janeza. Cerkev sv. Štefana je stala na kraju sedanjega krožišča na Teharjah. Med vojno je bila v letalskem napadu poškodovana, po vojni ( 1958) pa so jo porušili. Zvonik je ostal do leta 1974. v spomin na cerkev sv. Štefana je v krožišču postavljen obelisk s kipom prvega krščanskega mučenca sv. Štefana, ki je obdan s kamenjem. Na stranicah obeliska se nahajajo krajevni simboli: teharski grb, posnetek teharske zastave in sodniško žezlo, ki spominja na nekdanjo pravico do lastnega sodstva v kraju.

Na mestu sedanje župnijske cerkve sv. Martina je do začetka 20. stoletja stala stara cerkev sv. Martina, ki so jo podrli, saj je bila premajhna. Leta 1906 je bil blagoslovljen temeljni kamen za novo cerkev, ki so jo zgradili leta 1907, posvetili pa leta 1908. Cerkev je bila v celoti obnovljena leta 2007 v pripravi na praznovanje stoletnice njene posvetitve.

Za cerkev sv. Ane pa pisni viri pripovedujejo, da naj bi to svetišče zgradili v 16. stoletju . A grb celjskih grofov nad glavnim pročeljem ter gotski stavbni členi kažejo na to, da je bila cerkev pozidana pred izumrtjem Celjskih grofov leta 1456.

Svoj pečat je Teharju dalo žalostno povojno dogajanje. V barake nekdanjega nemškega vadbenega centra so po končani vojni maja 1945 začasno namestili vrnjene domobrance, vojake in civiliste; žene in otroke , ki so jih  zavezniki Angleži skupaj z begunci s Hrvaške in Srbije zaustavili na Koroškem in jih potem izročili naši novi oblasti. Večino njih so brez sodbe pobili, nekaj v bližini taborišča v Bukovžlaku ali v bližnji okolici Celja, še več pa so jih od tu odpeljali v smrt v Hudo jamo pri Laškem, v rudniške rove Hrastnika ali Pečovnika in verjetno še kam. Dolga desetletja se o tem v javnosti ni smelo spregovoriti. Po demokratičnih spremembah in osamosvojitvi Slovenije se je o tem več govorilo in pisalo. Še vedno pa ostaja boleč občutek in nelagodje ob tej težki zgodovinski resnici. Na mestu nekdanjega taborišča so po načrtu priznanega arhitekta g. Marka Mušiča vsem tukaj umrlim in od tu v smrt  odpeljanim zgradili spomenik in uredili spominski park. Odprli so ga oktobra 2004, vendar še ni dokončan.10x10
Organi Krajevne skupnosti Teharje
Svet Krajevne skupnosti:   funkcija:
1. Branko Uršič   predsednik
2. Franc Grabler    namestnik
3. Alenka Zupanc   članica
4. David Novak   član
5. Martin Kopitar   član
6. Valerija Kožuh   članica
7. Jožef Ocvirk član

 
Komisija za komunalo:   funkcija:
1. Martin Kopitar   predsednik 
2. David Novak   član
3. David Dolenc   član
4. Dragica Tofant Jančič   članica 

Socialna komisija:   funkcija:
1. Valerija Kožuh   predsednica 
2. Alenka Zupanc     članica 
3. Andreja Zavšek   članica 

Odbor za postavitev mlaja, kresovanje in štefanovanje:   funkcija:
1. Janko Mihevc   predsednik
2. Sandi Horvat     član
3. Andraž Hrovat   član

Seje organov Krajevne skupnosti Teharje
ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SVETA KS TEHARJE Z DNE  9. JANUAR 2024
VABILO NA 8. REDNO SEJO SVETA KS TEHARJE Z DNE 9. JANUAR 2024

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS TEHARJE Z DNE 7. NOVEMBER 2023
VABILO NA 7. SEJO SVETA KS TEHARJE Z DNE 7. NOVEMBER 2023

Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Teharje z dne 19. september 2023
Vabilo na 6. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 19. september 2023

Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Teharje z dne 13. junij 2023
Vabilo na 5. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 13. junij 2023

Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Teharje z dne 9. maj 2023
Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 9. maj 2023

Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Teharje z dne 30. marec 2023
Vabilo na 3. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 30. marec 2023

Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Teharje z dne 16. februar 2023
Vabilo na 2. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 16. februar 2023

Zapisnik 1 redne seje Sveta KS Teharje z dne 17. januar 2023
Vabilo na 1. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 17. januar 2023

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA KS TEHARJE Z DNE 10. JANUAR 2023
VABILO NA 1. KONSTITUTIVNO SEJO SVETA KS TEHARJE Z DNE 10. JANUAR 2023
Zapisnik 17. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 30. november 2022
Vabilo na 17. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 30. november 2022

Zapisnik 27. redne seje Sveta KS Teharje z dne 15. november 2022
Vabilo na 27. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 15. november 2022

Zapisnik 26. redne seje Sveta KS Teharje z dne 15. september 2022
Vabilo na 26. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 15. september 2022

Zapisnik 25. redne seje Sveta KS Teharje z dne 3. maj 2022
Vabilo na 25. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 3. maj 2022

Zapisnik 24. redne seje Sveta KS Teharje z dne 31. marec 2022
Vabilo na 24. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 31. marec 2022

Zapisnik 23. redne seje Sveta KS Teharje z dne 10. februar 2022
Vabilo na 23. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 10. februar 2022
Zapisnik 23. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 15. december 2021
Vabilo na 23. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 15. december 2021

Zapisnik 22. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 27. oktober 2021
Vabilo na 22. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 27. oktober 2021

Zapisnik 21. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 11. oktober 2021
Vabilo na 21. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 11. oktober 2021

Zapisnik 20. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 11. oktober 2021
Vabilo na 20. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 11. oktober 2021

Zapisnik 22. redne seje Sveta KS Teharje z dne 30. september 2021
Vabilo na 22. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 30. september 2021

Zapisnik 19. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 27. september 2021
Vabilo na 19. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 27. september 2021

Zapisnik 18. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 1. september 2021
Vabilo na 18. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 1. september 2021

Zapisnik 17. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 31. avgust 2021
Vabilo na 17. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 31. avgust 20212021

Zapisnik 16. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 3. avgust 2021
Vabilo na 16. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 3. avgust 2021 2021

Zapisnik 15. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 5. julij 2021
Vabilo na 15. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 5. julij 20212021

Zapisnik 21. redne seje Sveta KS Teharje z dne 10. junij 2021
Vabilo na 21. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 10. junij 2021

Zapisnik 14. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 28. maj 2021
Vabilo na 14. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 28. maj 2021 2021

Zapisnik 20. redne seje Sveta KS Teharje z dne 11. maj 2021
Vabilo na 20. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 11. maj 2021

Zapisnik 13. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 28. april 2021
Vabilo na 13. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 28. april 2021 2021

Zapisnik 19. redne seje Sveta KS Teharje z dne 4. marec 2021
Vabilo na 19. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 4. marec 2021
Zapisnik 12. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 2. december 2020
Vabilo na 12. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 2. december 2020

Zapisnik 11. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 18. november 2020
Vabilo na 11. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 18. november 2020

Zapisnik 18. redne seje Sveta KS Teharje z dne 15. oktober 2020
Vabilo na 18. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 15. oktober 2020

Zapisnik 17. redne seje Sveta KS Teharje z dne 8. september 2020
Vabilo na 17. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 8. september 2020

Zapisnik 16. redne seje Sveta KS Teharje z dne 14. julij 2020
Vabilo na 16. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 14. julij 2020

Zapisnik 10. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 3. julij 2020
Vabilo na 10. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 3. julij 2020

Zapisnik 9. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 23. junij 2020
Vabilo na 9. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 23. junij 2020

Zapisnik 15. redne seje Sveta KS Teharje z dne 9. junij 2020
Vabilo na 15. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 9. junij 2020

Zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 22. maj 2020
Vabilo na 8. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 22. maj 2020

Zapisnik 14. redne seje Sveta KS Teharje z dne 20. februar 2020
Vabilo na 14. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 20. februar 2020

Zapisnik 13. redne seje Sveta KS Teharje z dne 23. januar 2020
Vabilo na 13. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 23. januar 2020

Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta KS Teharje z dne 13. januar 2020
Vabilo na 7. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 13. januar 2020
Zapisnik 6. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 17. december 2019
Vabilo na 6. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 17. december 2019

Zapisnik 5. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 9. december 2019
Vabilo na 5. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 9. december 2019

Zapisnik 12. redne seje Sveta KS Teharje z dne 3. december 2019
Vabilo na 12. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 3. december 2019

Zapisnik 4. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 28. november 2019
Vabilo na 4. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 28. november 2019

Zapisnik 3. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 15. november 2019
Vabilo na 3. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 15. november 2019

Zapisnik 2. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 13. november 2019
Vabilo na 2. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 13. november 2019

Zapisnik 1. korespondenčne seje seje Sveta KS Teharje z dne 6. november 2019
Vabilo na 1. korespondenčno sejo Sveta KS Teharje z dne 6. november 2019

Zapisnik 11. redne seje Sveta KS Teharje z dne 5. november 2019
Vabilo na 11. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 5. november 2019

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Teharje z dne 3. oktober 2019
Vabilo na 10. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 3. oktober 2019

Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Teharje z dne 5. september 2019
Vabilo na 9. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 5. september 2019

Zapisnik 8. izredne seje Sveta KS Teharje z dne 27. junij 2019
Vabilo na 8. izredno sejo Sveta KS Teharje z dne 27. junij 2019

Zapisnik 7. redne seje Sveta KS Teharje z dne 6. junij 2019
Vabilo na 7. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 6. junij 2019

Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Teharje z dne 8. maj 2019
Vabilo na 6. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 8. maj 2019

Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Teharje z dne 4. april 2019
Vabilo na 5. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 4. april 2019

Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Teharje z dne 7. marec 2019
Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 7. marec 2019

Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Teharje z dne 7. februar 2019
Vabilo na 3. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 7. februar 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Teharje z dne 17. januar 2019
Vabilo na 2. redno sejo Sveta KS Teharje z dne 17. januar 2019

Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Teharje z dne 6. december 2018
Vabilo na 1. konstitutivno sejo Sveta KS Teharje dne 6. december 2018

Zapisnik 33. seje Sveta KS Teharje z dne 14. november 2018
Vabilo na 33. sejo Sveta KS Teharje dne 14. november 2018

Zapisnik 32. seje Sveta KS Teharje z dne 2. oktober 2018
Vabilo na 32. sejo Sveta KS Teharje dne 2. oktober 2018

Zapisnik 31. seje Sveta KS Teharje z dne 29. avgust 2018
Vabilo na 31. sejo Sveta KS Teharje dne 29. avgust 2018

Zapisnik 30. seje Sveta KS Teharje z dne 13. junij 2018
Vabilo na 30. sejo Sveta KS Teharje dne 13. junij 2018

Zapisnik 29. seje Sveta KS Teharje z dne 9. maj 2018
Vabilo na 29. sejo Sveta KS Teharje dne 9. maj 2018

Zapisnik 28. seje Sveta KS Teharje z dne 18. april 2018
Vabilo na 28. sejo Sveta KS Teharje dne 18. april 2018

Zapisnik 27. seje Sveta KS Teharje z dne 8. marec 2018
Vabilo na 27. sejo Sveta KS Teharje dne 8. marec 2018

Zapisnik 26. seje Sveta KS Teharje z dne 31. januar 2018
Vabilo na 26. sejo Sveta KS Teharje dne 31. januar 2018
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje