Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje št. JR-SOFSTB-2017

Kontaktne osebe: Sandi Marzidošek, 03 42 65 724, sandi.marzidosek@celje.si, Alenka Cizej, 03 42 65 807, alenka.cizej@celje.si, Mateja Böhm, 03 42 65 620, mateja.bohm@celje.si ali Vlado Kožel za SKLOP II, 03 42 65 886, vlado.kozel@celje.si

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove kulturne in sakralne dediščine (SKLOP II).

Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 28.6.2016 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 3.11.2017 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine objekta s področja kulturne in sakralne dediščine, ki se je pričela po 7.6.2016 in bo dokončana najkasneje do 3.11.2017 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 80% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in do vključno 25.5.2017 za sklop II.:
  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in do 25.5.2017 za SKLOP II),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in najkasneje do 25.5.2017 za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje