Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

OBVESTILA O ZAKLJUČENIH POSTOPKIH IZBIRE KANDIDATA:

OBVESTILA O ZAKLJUČENIH POSTOPKIH IZBIRE KANDIDATA

 
1. Obveščamo vas, da je bil za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »strokovni sodelavec VII/2-I«,  v Sektorju za investicije in infrastrukturo na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, ki je bilo dne 4. 4. 2019, objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, izbran kandidat. 

2. Obveščamo vas, da sta bila na javnem natečaju za zasedbo dveh uradniških delovnih mest »občinski redar«,  v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, objavljenim dne 28. 6. 2019 na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, izbrana kandidata. 

3. Obveščamo vas, da je bil za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec«,  v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, ki je bilo dne 5. 9. 2019, objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, izbran kandidat. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje