Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni naročilo "Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje"

Javni naročilo "Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje"

Oznaka pri naročniku: JN-9-2019-G   (št. zadeve 4305-18/2019)   
Objava naročila na Portalu javnih naročil z oznako  JN005568/2019-B01.

Dokumentacija:

Kontaktna oseba: 
Tanja Četina
Telefon: 03 426 56 40
Elektronski naslov: tanja.cetina@celje.si

Rok za oddajo ponudb: 
21.08.2019  vključno 11:00 v aplikaciji E-JN , finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (fizična oddaja).

Odpiranje ponudb:
bo 21.08.2019 ob 11:01 v aplikaciji E-JN,  odpiranje ovojnice s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe pa istega dne ob 11:15  uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje