Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: »UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI MESTNE OBČINE CELJE: gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter prikazovalniki na avtobusnih postajališčih

JN: »UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI MESTNE OBČINE CELJE: gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter prikazovalniki na avtobusnih postajališčih

Oznaka pri naročniku: JN-1-2018-G (št. zadeve 4305-6/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil in TED, oznaka naročila je JN002405/2018-B01

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 23.5.2018 do vključno 11:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 23.5.2018 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje