Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Mestna občina Celje bo zagotovila vsakemu organizatorju referendumske kampanje:
  1. Eno (1) brezplačno plakatno mesto velikega formata (t.i. jumbo pano).
  2. Deset (10) brezplačnih plakatnih mest dimenzije največ 100 x 70 cm (t.i. drobno plakatiranje).
Organizator referendumske kampanje se lahko za morebitna dodatna plakatna mesta pod komercialnimi pogoji dogovori s podjetji Premena d.o.o. Celje, Ipavčeva ulica 32, Celje, Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Reklama d.o.o., Ul. XIV. divizije 6, Celje ali DIXI d.o.o., Murnova ulica 18, 3202 Ljubečna, ki so izvajalci oglaševanja v Mestni občini Celje z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti.
 
Postavljanje novih oglasnih površin ni dovoljeno.
 
Pogoj za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi te objave bo izpolnil organizator referendumske kampanje s pisno prijavo na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 18.04.2018. Prijavi mora do navedenega datuma priložiti tudi dokazilo o odprtju TRR za potrebe volilne kampanje, kot določa 16. člen zgoraj navedenega zakona.


Kontaktna oseba: 
Renata Poteko

Telefon: 03 426 56 04
Elektronski naslov: renata.poteko@celje.si

Rok za oddajo pisne prijave na objavo: do 18.4. 2018 do 15:00 v Glavno pisarno MOC (vhod s Trga celjskih knezov).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje