Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Storitev nadzornika za GOI dela za projekt Izvedba žarnih grobov na mestnem pokopališču v Celju v skladu z ZGO

Storitev nadzornika za GOI dela za projekt Izvedba žarnih grobov na mestnem pokopališču v Celju v skladu z ZGO

Ponudbo za izvedbo del, ki naj ji bo priložen in žigosan osnutek pogodbe in refernci, oddajte v Glavni pisarni MOC najkasneje do ponedeljka, 4.5.2015 do 10:00. Priložena je ovojnica za kuverto. Predviden rok dokončanja del je 80 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Na tej povezavi je objava za izbiro izvajalca gradbenih del, kjer so dostopni tehnična dokumentacija, popisi del in razpisna dokumentacija za izvajalca gradbenih del.

Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič, barbara.kovacic@celje.si, tel. 03 426 56 10


Priloge:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje