Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JR: Izbor uporabnikov programa socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2015

Javni razpis za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2015 (podaljšanje razpisa)


Razpisna dokumentacija:
Kontaktni osebi:
Anton Ojstršek
Ivica Žemva
Tel.: 03 49 25 886
E-mail: info@celeia.si

Vloge je mogoče oddati v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Celeia d.o.o., Poslovna enota Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS za program socialnih in zdravstvenih kolonij za leto 2015« najkasneje do vključno 27.5.2015 (velja poštni žig priporočene poštne pošiljke).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje