Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: OBNOVA CESTE JP 533331 GORICA PRI ŠMARTNEM in CESTE JP 535201 LOPATA – GORICA PRI ŠMARTNEM do HŠ 61

JN: OBNOVA CESTE JP 533331 GORICA PRI ŠMARTNEM in CESTE JP 535201 LOPATA – GORICA PRI ŠMARTNEM do HŠ 61

Razpisna dokumentacija:

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja izključno preko portala javnih naročil do 2.4.2015 do 10:00 ure. Naročnik bo na vprašanja zaradi enakega obravnavanja vseh interesentov odgovarjal prav tako izključno preko navedenega portala.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo v Glavni pisarni Mestne občine Celje (vhod s trga celjskih knezov) do 9.4.2015 do 11:00

Odpiranje ponudb bo 9. 4. 2015 ob 11.15 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje