Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega, tehničnega in gradbenega materiala za potrebe režijskega obrata Mestne občine Celje v letu 2015

Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega, tehničnega in gradbenega materiala za potrebe režijskega obrata Mestne občine Celje v letu 2015

Razpisna dokumentacija:

Naročnik bo na vprašanja odgovarjal izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Vprašanja lahko interesenti zastavijo do vključno 25.3. do 10:00.

Ponudbe je potrebno oddati v Glavno pisarno Mestne občine Celje (vhod s Trga celjskih knezov) do 31.3. do 11:00.

Odpiranje prispelih ponudb bo v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju dne 31.3. ob 11:15

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje