Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Celje v letu 2015

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Celje v letu 2015

Kontaktni osebi: 
Jerko Malinar, svetovalec
Tel.: 03 42 65 868
e-mail: 
jerko.malinar@celje.si


mag. Barbara Gorski, vodja službe
Tel: 03 42 65 853
mobilni tel.: 051 640 370

e-mail: barbara.gorski@celje.si


A.)

I. Razpisna dokumentacija  

1.  Javni razpis - besedilo razpisa (pdf) 
2.  Obvestilo izvajalcem o objavi razpisa (pdf)
3.  Navodilo za pripravo in oddajo prijave (pdf)


II. Prijavni obrazci (podatki o izvajalcu)

4. Obrazec ŠPORT 2015 1 - Splošni podatki o izvajalcu (doc)
5. Obrazec ŠPORT 2015 2 - Podatki o članstvu in kadrovski strukturi (doc)


III. Prijavni obrazci (podatki o izvajanju vsebin in razvojnih ter strokovnih nalog - programi športnih društev, zveze športnih društev in drugih izvajalcev)  

6.   Obrazec ŠPORT 2015 3 - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - programi redne vadbe
      (doc)
7.   Obrazec ŠPORT 2015 3A - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v vrtcih
      (doc)
8.   Obrazec ŠPORT 2015 3B - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v OŠ
      (doc)
9.   Obrazec ŠPORT 2015 3C - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji drsanja v OŠ
      (doc)
10. Obrazec ŠPORT 2015 3D - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska
       tekmovanja OŠ
(doc)
11. Obrazec ŠPORT 2015 3E - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - programi v šolskih
       počitnicah
(doc)
12. Obrazec ŠPORT 2015 3F - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska
       tekmovanja SŠ
(doc)
13. Obrazec ŠPORT 2015 4 - Prednostni program športa - Športne šole individualnih športnih
       panog
(doc)
14. Obrazec ŠPORT 2015 5 - Prednostni program športa - Športne šole kolektivnih športnih
       panog
(doc)
15. Obrazec ŠPORT 2015 6A - Športna rekreacija - programi redne vadbe (doc)
16. Obrazec ŠPORT 2015 6B - Športna rekreacija - šport odraslih s posebnimi potrebami (doc)
17. Obrazec ŠPORT 2015 6C - Športna rekreacija - Športne igre Celja (doc)
18. Obrazec ŠPORT 2015 7 - Kakovostni šport - članske ekipe (doc)
19. Obrazec ŠPORT 2015 7A - Kakovostni šport - nastopi članskih ekip v mednarodnih ligah (doc)
20. Obrazec ŠPORT 2015 8 - Vrhunski šport - priprave na mednarodna tekmovanja (doc)
21. Obrazec ŠPORT 2015 9 - Šport invalidov - programi redne vadbe (doc)
22. Obrazec ŠPORT 2015 10 - Vzdrževanje športnih objektov (doc)
23. Obrazec ŠPORT 2015 11A - Usposabljanje in izpopolnjevanje strok. kadrov - organizacija
       seminarjev
(doc)
24. Obrazec ŠPORT 2015 12 - Organizacija športnih prireditev (doc)
25. Obrazec ŠPORT 2015 13A - Mednarodna in medobčinska dejavnost - igre šolarjev (doc)
26. Obrazec ŠPORT 2015 14 - Priznanja športnikom, športnim delavcem, organizacijam (doc)
27. Obrazec ŠPORT 2015 15A - Založniška dejavnost ter informatika - dejavnost zveze (doc)
28. Obrazec ŠPORT 2015 16 - Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja (doc)
29. Obrazec ŠPORT 2015 18 - Delovanje zveze

30. Vzorec pogodbe (pdf)
31. Vzorec ovojnice (pdf)


IV. Poročilo o izvedbi športne prireditve

32. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 1 - tekmovalna prireditev (doc)
33. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 2 - mednarodna prireditev (doc)
34. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 3 - množična rekreativna prireditev (doc)


B.)


1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
     MOC
(pdf)
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
     sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC
(pdf)
3. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
     MOC (neuradno prečiščeno besedilo)
(pdf)
4. Letni program športa v MOC v letu 2015 (pdf)
5. Seznam športnih društev, uvrščenih v kakovostne razrede prednostnega programa športa v
     letih 2014 in 2015
(pdf)


Rok za oddajo prijav: petek, 3. 4. 2015
(izključno priporočeno po pošti – vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje