Zaščita in reševanje

Opazovanje višine vodostajev

 
Poplave je mogoče napovedati. Vremenska napoved je osnovni pokazatelj, ki napoveduje možnosti poplav. Ob neugodni vremenski napovedi ReCO posreduje MOC obvestila in opozorila na podlagi vremenske prognoze. Osnovna podpora celotni hidrološki dejavnosti je državna merilna mreža.

Sistem opazovanj in meritev temelji na klasični mreži vodomernih postaj Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za okolje, Urada za monitoring, ki jih je mogoče spremljati na spletu, kjer so dosegljivi, za Celje uporabni podatki o vodostaju:
  • Savinje (5 lokacij),
  • Hudinje ( 2 lokaciji),
  • Voglajne (2 lokaciji)

Portal Arso - podatki vodostajev
.

V primeru slednjega gre sicer zgolj za matematične parametre na merilnih mestih (višina vodostaja in pretok), ki imajo omejeno praktično vrednost za potrebe občinskega sistema zaščite in reševanja, saj podatki iz projekta protipoplavne zaščite v Celju* niso skladni z lokacijami in merilnimi vrednostmi prikazane spletne strani ARSO.

Moc razpolaga z lastnim lokalnim monitoringom vodostajev v Celju, preko katerega je mogoče pridobiti uvid o višini vodostajev. Za spremljanje vodostajev je zadolžen OŠCZ. Vpogled v videonadzor je dosegljiv na spletni strani
http://webcam.netsi.si/.

Kamere omogočajo neprekinjeno osveževanje in so brez arhiva. Njihove lokacije so:
  1. na objektu Simbio Celje d.o.o., Kočevarjeva ulica, za opazovanje sotočja Hudinje in Voglajne,
  2. letni bazen Celje (na “Špici”), za opazovanje vodostaja Savinje in Zahodne Ložnice,
  3. na objektu Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1, za opazovanje vodostaja Voglajne,
  4. pri “splavarjevem" mostu čez Savinjo, za opazovanje vodostaja Savinje,
  5. na mostu čez Koprivnico, Ostrožno, za opazovanje vodostaja Koprivnice.   
*Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje-lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni, Hidrosvet, 2012 – 2015

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje