Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Napotki prebivalcem ob nesrečah

Kako zagotoviti zdravo pitno vodo

Zdravstveno ustrezna pitna voda je voda, ki v naravnem stanju ali po pripravi ustreza predpisanim zahtevam in zato ne ogroža zdravja.

V vodi ne sme biti tujih snovi in sestavin, ne sme vsebovati škodljivih mikroorganizmov in jajčec črevesnih parazitov, strupov in radioaktivnih snovi.

Ob naravni ali drugi nesreči se lahko pojavijo motnje pri oskrbi s pitno vodo, lahko pa je oskrba s pitno vodo iz vodovoda povsem pretrgana. V takih primerih je treba vodo prekuhati ali razkužiti.
 • Motno vodo moramo pred kuhanjem ali razkuževanjem zbistriti (precejamo jo skozi čist material ali pustimo stati toliko časa, da se zbistri). 
 • Kuhamo bistro vodo, ki ni kemično ali radiološko onesnažena. Voda naj vre (100° C) 3 minute. 
 • Razkuževanje z natrijevim hipokloritom (NaOCl) 
  • Za 1000 l (1 m3) vode dodamo 20 ml (0,2 dl) natrijevega hipoklorita. 
  • Razkužilo se zaradi enakomernega mešanja dodaja v vodo medtem, ko jo točimo. Preparat mora v vodi delovati 30 minut (voda je pitna šele po 30 minutah). Če je le možno, je pred uporabo vode priporočljivo določiti količino klora v vodi (rezidualni klor 0,3?0,4 mg/liter). 
  • Za 1 liter vode dodamo 1?2 kapljici natrijevega hipoklorita (voda je uporabna po 30 minutah). 
 • Če nimamo drugih preparatov, lahko za razkužitev vode uporabimo varikino. 
  • Za 1000 l (1 m3) vode dodamo 1 dl varikine. Voda je primerna za pitje po 30 minutah (zaželena je kontrola klora pred uporabo). 
  • Za 1 liter vode dodamo 2?3 kapljice varikine (voda je primerna za pitje po 30 minutah). 
 • Z namenskimi kloridovimi preparati (tablete, praški in drugo) se sme razkuževati samo po navodilih proizvajalca. 
 
V razmerah, ko se prebivalstvo oskrbuje z vodo iz avtocistern ali z vodo v drugi embalaži, veljajo naslednja pravila:
 • Embalažo - cisterno je treba pred uporabo dobro mehansko očistiti in umiti s čisto vodo. Čistila in detergente uporabljamo izjemoma, in to takrat, ko je čiste vode za spiranje v zadostni količini. Cisterno - embalažo lahko razkužimo s klorovim preparatom in obvezno umijemo.
 • Vodo, ki jo prevažamo, moramo klorirati pred začetkom prevoza oziroma med polnjenjem cisterne. 
 • Vsebino (t - koncentracija klora) je treba kontrolirati pred začetkom uporabe vode. 
 • Prevoz vode obvezno nadzoruje zdravstvena inšpekcija. 
 
Opozorilo
Vsi preparati za razkuževanje pitne vode morajo biti shranjeni v originalni embalaži, dobro zaprti in opremljeni z navodilom.
Vsi preparati v originalni embalaži so praviloma koncentrirani in so v taki obliki strupi.
Ravnati moramo previdno, da ne pridejo neposredno v stik s kožo in sluznicami ali da jih po pomoti ne zaužijemo.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje