Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Napotki prebivalcem ob nesrečah

Kako pripraviti in uporabiti zaklonišče / zaklonilnik

Namen zaklonišč in zaklonilnikov
Zaklonišča so namenjena zaščiti ljudi pred učinki napadov iz zraka pa tudi za zaščito pred drugimi posledicami vojne. Zaklonišča so uporabna tudi za zaščito pred radioaktivnim sevanjem iz oblaka. Ščitijo pred neposrednimi zadetki izstrelkov, drobcev granat in drugih letečih predmetov ob eksploziji, pred nadpritiskom, ruševinami, toplotnim učinkom pa tudi pred učinki bojnih strupov in drugih nevarnih snovi.

Zaklonilnik je namenjen zaščiti ljudi pred neposrednimi zadetki izstrelkov, drobcev granat in drugih letečih predmetov ob eksploziji ter pred ruševinami.

Priprava zaklonišča
Za pripravo in pravilno uporabo zaklonišč, razen v zasebnih stanovanjskih hišah, skrbijo službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč Civilne zaščite (SVUZ). Pri tem jim po svojih močeh pomagajo stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov v zgradbah, v katerih so zaklonišča. Zaklonišče mora biti pravočasno pripravljeno, najpozneje v 24 urah od razglasitve vojne nevarnosti. 

Priprava zaklonišča obsega:
 • označevanje dostopov do zaklonišča na njegovem celotnem gravitacijskem območju
 • čiščenje tal, zidov in stropov z vodo
 • odstranitev vse navlake in predelnih sten v shrambah iz zaklonišča, zapiranje dvonamenskih vhodov
 • čiščenje in razkuževanje posod za vodo, preverjanje vodotesnosti posod in pip, priprava posod za razdeljevanje vode ali zagotovitev zalog vode v plastenkah
 • uskladiščenje rezervne hrane, predvsem hrane, ki je ni potrebno kuhati
 • priprava posod in vreč za odpadke
 • montiranje ležišč in sedišč ter vse druge opreme za bivanje
 • ureditev suhih stranišč ter posod za fekalije
 • namestitev kompleta za samoreševanje
 • preverjanje stanja priročne lekarne
 • preverjanje sistema zasilne razsvetljave
 • priključitev telefona
 • pregled tesnil na vratih in preizkus delovanja vseh naprav v zaklonišču,
 • zamenjava peska v peščenem filtru (pred nasutjem peska je treba prostor osušiti in očistiti rešetke)
 • preizkus delovanja filtroventilacijskih naprav in merilnih instrumentov. 

Priprava zaklonilnika
Če nimamo zaklonišča, lahko klet preuredimo v zaklonilnik.
 • Najprimernejši je tisti del kleti, ki nima oken. V prostoru, ki ga želimo preurediti v zaklonilnik, je treba dobro zapreti in zatesniti okna, nepotrebna vrata in druge odprtine. To naredimo tako, da jih zazidamo z betonom, opeko ali zadelamo z vrečami peska
 • Če ocenimo, da plošča nad zaklonilnikom ne vzdrži porušitve zgradbe, jo je treba podpreti s podpornimi stebri. Dodatni podporni stebri naj bodo iz okroglega, tesanega ali žaganega lesa ali montažnih elementov
 • Tako pripravljen prostor očistimo navlake in pripravimo zalogo pitne vode in hrane, vreče za smeti, suha stranišča, bivalno opremo, prvo pomoč in samoreševalno opremo (lopate, žage, krampi, drogovi za dvigovanje). 

Navodilo za odhod v zaklonišče
Ob odhodu v zaklonišče vzamemo s seboj pripravljene najnujnejše stvari, zlasti vodo, suho hrano, dokumente, baterijsko svetilko, družabne igre (karte, šah, človek ne jezi se ipd.), nekaj osebnih stvari, prenosni radijski sprejemnik ipd.

Po znaku za preplah ali radijskem obvestilu o zračnem napadu takoj zapustimo stanovanje, izklopimo elektriko (varovalke), zapremo plin (če imamo plinsko jeklenko zapremo ventil na njej), z lepilnim trakom prelepimo stekla na oknih ali odpremo okna in odidemo v zaklonišče.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje